Innovation Factory

Maximera effektiviteten. Underlätta fondinnovationer

Värdepapperstjänster

Innovation Factorys Värdepappershantering som är tillgänglig via 3DEXPERIENCE-plattformen är speciellt utformad för att förbättra samarbetet, transparensen, produktiviteten, ledtiderna och förkorta produktinnovationen inom värdepappersbranschen.

Med Värdepapperstjänster stärks effektiviteten och snabbas innovationen upp genom lösningens hela livscykel. Det ger dig som arbetar med försäljning, distribution, marknadsföring, verksamhetsadministration, produktutveckling eller ingår i ledningen verktygen att förbättra utvecklingen, valideringen och leveransen av kundcentrerade lösningar.

Lösningen ger förbättrat samarbete genom hela företaget i realtid – inom alla affärsområden, produkter och projektfaser – globalt och lokalt. Resultatet är effektivare beslutsfattande och prioriteringar, snabbare resultat, bättre marginaler och mindre manuellt arbete i alla involverade team.

Ta reda på hur Innovation Factorys Värdepapperstjänster hjälper

BNP Paribas Securities Services förkortade tiden för processen från idé till försäljning inklusive hela produkthanteringen. Ta reda på hur lösningen hjälper företaget att optimera produktiviteten i produktutvecklingen genom att hantera komplexiteten i en föränderlig finanssektor som påverkas av allt fler myndighetskrav.

Huvudsakliga fördelar:

  • Förbättrad planeringskontroll och snabbare produktutveckling
  • Kortare ledtider
  • Enklare tillgång till marknaden i kombination med konkurrenskraftig och lagstadgad information ökar möjligheterna att ta vara på marknadstillfällen
  • Optimerad resursallokering
  • Bättre samarbete i realtid
  • Realtidsåtkomst till dokumentation från en central databas