Innovation Factory

Maximera effektiviteten. Underlätta fondinnovationer

Fondhantering

Fondhantering är alternativet för investeringsförvaltning i lösningssviten Innovation Factory. Det är utformat att ge radikalt bättre insyn, effektivitet och samarbete och underlättar för kundcentrerade fondinnovationer för alla intressenter i fondbranschen.

Via realtidspanelerna i Fondhantering får alla som arbetar med försäljning, distribution, marknadsföring, verksamhetsadministration, produktutveckling eller ingår i ledningen en sann bild av statusen för produkterna. Med realtidsinformation inom räckhåll och genom att fastställa en korrekt metod för hela fondlivscykeln kan du bli smidigare och flexiblare och hantera historiska, aktuella och framtida operativa risker.

Huvudsakliga fördelar

  • Minskar verksamhetsriskerna, ökar transparensen och identifierar flaskhalsar.
  • Förbättrar samarbetet genom att sammanföra effektivitet, ledning och spårbarhet.
  • Ger anpassad realtidsinsyn.