Försäkringar

Ökad konkurrens och skiftande konsumentförväntningar beträffande produkter och tjänster som motsvarar konsumenternas behov fortsätter att tänja ut försäkringsbolagens möjligheter att innovera och uppnå tillväxt.

Kundorienterad innovation

Ställd inför en ny konkurrens och mer och mer krävande kunder, måste försäkringsbolagen utveckla innovativa produkter inom liv-, hälso- och egendomförsäkringar för fortsatt lönsamhet och tillväxt. Att utnyttja den här tendensen kommer att kräva en dynamisk produktutveckling och likaså hanteringsmöjligheter för att kunna utnyttja en marknad och kunder i ständig förändring.