Bank- & finansmarknaden

I en värld där förväntningarna är stora hos både detaljhandlare och konsumenter, tillsammans med svallvågen av data och alltmer komplexa globala regler, är det en utmanande uppgift att vara innovativ och lönsam!

Produktbaserad kundtillfredsställelse

Utmaningen består i att flytta fokus från riktlinjer, jämförelselistor och liknande till en lämpligare indikator, nämligen kunden. Oavsett om ni arbetar inom affärsbanker, investeringsbanker eller fonder, är det av avgörande betydelse att utveckla kundbaserade produkter inom olika typer av tillgångar och de integrerade systemen som behövs för att stödja dem.

Plattformen 3DEXPERIENCE påskyndar denna övergång för att hjälpa till att erbjuda mer intelligenta produkter och tjänster genom att tillföra en vision av kunden på företagsnivå, och integrera produkthanteringen samt stödja en förenkling av organisation och processer.

Upptäck våra lösningar: