3D Customer Intelligence

Tredimensionella insikter

Marknadsutmaningar

Finanskrisen 2008 har lett till att finanstjänstesektorn genomgår större förändringar än någonsin. Regelansvariga kräver större insyn och mer disciplin medan en digitalt kunnig kundbas som vill ha personanpassade och avancerade lösningar efterfrågar större enkelhet och starkare kundengagemang.

 • Vad skulle hända om du tog till dig den digitala förändringen?
 • Skulle du kunna konkurrera effektivare, skaffa dig konkurrensfördelar, vinna tillbaka kunder och lämna konkurrenterna bakom dig medan de
  genomgår passiva förändringar?
 • Tänk om du kunde ha heltäckande kundinformation, öka kundernas engagemang och ge dem en bättre upplevelse.
 • Tänk om du kunde öka andelen lojala kunder och samarbeta genom hela verksamheten med sammanhangsberoende kundinformation.

Verksamheter kämpar med att hantera helt nya nivåer av kunddata. Många verksamheter har insyn i marknadsföring och sociala konversationer. De flesta saknar dock förmågan att koppla samman informationen med data från flera olika kanaler och få en bredare bild av kundens åsikter och hur de påverkar övergripande affärsbeslut.

Med Dassault Systèmes lösning 3D Customer Intelligence för försäkringsförvaltare och kapitalförvaltare kan du bättre känna av kunders åsikter om varumärket och snabbt upptäcka populära ämnen. Det ger dig den tredimensionella bild du behöver för att kunna fatta smartare beslut angående kundservice och produktutveckling. Det gör att du kan skapa dig en fullständig bild av kunden utifrån strukturerade och ostrukturerade kanaler, till exempel bloggar, meddelanden på sociala medier och undersökningar. Det hjälper dig att upptäcka och hantera det kunderna ser som problem, förstå hur kundens åsikter påverkar försäljningen och slutligen ge dig den information du behöver för att skapa en bättre kundupplevelse. Med Dassault Systèmes lösning 3D Customer Intelligence för försäkringsförvaltare får verksamheterna verktyg som de behöver för att effektivt åtgärda dagens utmaningar. Genom att samla och samordna kunddata från interna, externa, strukturerade och ostrukturerade kanaler skapas en intelligent och heltäckande vy som gör att försäkringsgivarna kan fatta smartare beslut och uppfylla enskilda kunders behov. Det effektiviserar samarbetet genom delning av kontextuell information mellan interna silor.

Om du ansvarar för kontakter med kunder eller att tillhandahålla relevanta kunddata för att skapa ökat engagemang ska du ta reda på hur du kan öka kundlojaliteten och stärka det interna samarbetet genom hela verksamheten. Det är bara organisationer som kan utvinna praktiskt tillämpbar kundinformation från spridda datakällor inom företaget och via sociala nätverk som kan omvandla utmaningarna i dagens miljö, återfå kundernas tillit, öka effektiviteten inom verksamheten och skaffa sig konkurrensfördelar. Med 3D Customer Intelligence får du den 3D-information som du behöver för att placera kunden i centrum för allt du gör.

I en fransk undersökning uppgav 80 % att dålig kundtjänst skulle få dem att byta försäkringsbolag eller avstå ett köp.

BVA och Viséo Conseil Kundserviceundersökning

Fördelar med 3D Customer Intelligence

 • En enhetlig bild av all kundinformation genom företaget och flerkanaliga miljöer
 • En heltäckande kundförståelse utifrån sociala data och transaktionsdata
 • Ökat direkt kundengagemang med information som är i hög grad personanpassad och sammanhangsberoende
 • Lättåtkomlig information från sociala, ostrukturerade data via avancerade semantiska funktioner
 • Styrkan med realtidssamarbete över datasilor med sammanhangsberoende kunddata
 • Möjlighet att rapportera och övervaka över datasilogränser utan nackdelarna med traditionell business intelligence

Den tredimensionella insikten med 3D Customer Intelligence