Vattenkraft

Skulle det gå snabbare att få projektet godkänt om du kunde uppleva framtidens miljö innan schaktningen inleds? Skulle projekten kunna bli klara tidigare om ingenjörerna kunde simulera alla bygg- eller ombyggnadsarbeten?

Förbättra kvaliteten på konstruktionen och minimera konstruktionens påverkan på den omgivande miljön och på människornas liv

Från förstudier till underhåll och drift

I branschlösningarna finns de verktyg som behövs för hantering av hela processen – från preliminär analys av olika alternativ till detaljerad konstruktion av anläggning och utrustning, med stöd av robust programhantering som gör det möjligt att planera och övervaka genomförandet. Branschlösningarna är oöverträffade och beprövade i länder där vattenkraft används, till exempel i Kina och Kanada.