Värmekraft

Om du kunde konstruera kol- och gaseldade kraftsystem och utrustning i 3D och samarbeta med andra under hela byggprogrammet skulle du i så fall kunna höja verkningsgraden och lagra växthusgaserna så att anläggningen blir renare?

Leverera projekten i tid och inom budget

Optimera projekt och minska miljöpåverkan

 

Oavsett hänsyn till miljön och den globala uppvärmningen måste människor ha tillgång till energi till ett rimligt pris och därför ökar användningen av kol- och gaseldade värmekraftverk i snabb takt. Med den okonventionella produktionsrevolutionen i USA kommer nya gaseldade anläggningar att ersätta koleldade verk, trots att man håller på att bygga över tusen koleldade kraftverk runt om i världen.

Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar kommer med konstruktionsverktyg för företag som levererar turbinutrustning, och integrerar alla tekniska områden för hela anläggningen. Dessutom gör noggranna programhanteringsfunktioner det möjligt att planera och övervaka anläggningens uppförande i samverkan med entreprenörerna så att projektet kan levereras i tid utan att budgeten överskrids.