Sustainable Wind Turbines

Snabbare marknadslansering med förbättrad driftsäkerhet och lägre kostnad

Hållbar teknik

Innovativa vindturbinssystem

Numera spelar även styrsystemen en viktig roll när man maximerar vindturbinernas prestanda och säkerhet. De mekaniska komponenterna i vindturbinen utgör fortfarande grunden för rotorbladets förmåga att ändra stigningsvinkel, för energiöverföringen i växellådan och för många andra funktioner. Kontinuerligt nytänkande inom både mekanisk konstruktion och styrsystemsteknik gör att ledande företag kan differentiera sig och bibehålla sin konkurrenskraft. För närvarande är det sällan som systemmodellerna kan samverka. Dessutom existerar de inte i en aggregerad miljö som gör det möjligt att kontrollera hela produkten som ett komplett system.

Dassault Systèmes Sustainable Wind Turbines är en samarbetsmiljö baserad på vår 3DEXPERIENCE®-plattform där alla användare kan arbeta tillsammans – kravansvariga, systemarkitekter, maskiningenjörer, system- och styringenjörer. Det ger en helt integrerad systemmodelleringsmiljö som utnyttjar beteendemässig simulering för system och mekaniska produktenheter. Kombinationen av styrsystem med multifysik är nästa generations förhållningssätt till att bättre förstå och exakt kunna förutsäga hur vindturbiner kommer att bete sig.

Simulation of blade pitch angle as wind speed changes to optimize wind turbine performance.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Kravhantering med fullständig spårbarhet
  • Unik systemutveckling med RFLP-arkitektur (Requirements, Functional, Logical, and Physical)
  • Integrerad systemmodellering och simulering som exakt förutsäger vindturbinens beteende
  • Mekanisk konstruktion och verktygskonstruktion
  • Multifysikdynamik och simulering

Arbetet i den helt virtuella miljön med 3DEXPERIENCE-teknik är en helt ny konstruktionsupplevelse för oss. Vi kan testa olika koncept i ett tidigt skede och förutse problem som vi annars skulle stöta på mycket senare. Därför kan vi också göra de konstruktionsändringar som krävs innan vi börjar tillverka produkten.

Flemming Mortensen Avdelningschef, Structural Blade Design, SE Blades Technology