Sustainable Wind Turbines

Snabbare marknadslansering med förbättrad driftsäkerhet och lägre kostnad

Hållbar bladkvalitet

Processtyrning för överlägsen bladtillverkning

Tillverkning av kompositblad är en utmanande process som innefattar styrning av variabler och förståelse av korrelationen mellan dem. Det är svårt att förhindra produktionsdefekter som oförklarliga tomrum, veck, delaminering och andra defekter. Många företag får kassera en mycket hög andel av tillverkade blad, i vissa fall över 25 procent. Även en liten förbättring av kasseringsandelen kan spara miljontals dollar varje år.

Dassault Systèmes Sustainable Wind Turbines tillhandahåller en unik, datadriven, regelbaserad löpande processförbättringsmetodik för bladtillverkning. Genom att analysera driftsdata på verkstadsgolvet kan du upptäcka dolda orsaker till defekter. Genom att beskriva goda arbetsmetoder med regler på ett naturligt språk kan du utnyttja och återanvända förvärvad kunskap. Genom att övervaka driftsdata på verkstadsgolvet kan risken för defekter kvantifieras och du kan utveckla en "smidig processtyrning", vilket gör att experter kan extrahera, optimera och verifiera en robust uppsättning lättlästa driftsmetoder.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Upptäck och redigera regler med experter (fånga kunskap)
  • Identifiera snabbt orsakerna till fel
  • Förstår processvariablernas kvantifierade inverkan
  • Få tidiga varningar om potentiella problem
  • Justera processen i realtid efter föränderliga förhållanden
  • Övervaka regelefterlevnad och ta emot aviseringar när nya regler kan behövas

Sex månader in i projektet har vårt team redan lyckats halvera antalet blad med "torr glas"-defekten som kräver en hel del merarbete. Vi ser nu fram emot att införa varningar och rekommendationer i realtid för att nå en andel på 95 % av delarna som blir rätt första gången.

Maciej Grzybowski Konstruktionschef, LM Windpower