Sustainable Product

Leverera hållbara produkt- och processinnovationer

Hållbarhetslabb

Funktioner för hållbar innovation och säkerhet i ett effektiviserat laboratorium

De inblandade i en organisations forsknings- och utvecklingsarbete arbetar ofta isolerade från varandra, och gränser mellan avdelningar, inom länder och internationellt hindrar att viktiga experimentdata kan flöda fritt. Med mindre rigorösa processer och metoder kan viktiga forskningsresultat hamna i anteckningsböcker och på forskarnas egna hårddiskar istället för att spridas genom hela företaget. Dessa faktorer leder till slöseri och ineffektivitet som saktar ned och till och med förhindrar den innovation som borde förekomma i det nya produktflödet. 

Hållbarhetslabb är en central processlösning som ingår i Sustainable Product. Den gör det möjligt att öka effektiviteten och förbättra samarbetet för optimerad innovation. Forskning, utveckling och testning har digitaliserats. Det möjliggör säkert och enkelt samarbete, undanröjer pappersbaserade processer och lokala silon, inför effektivitetsfunktioner och kopplar samman alla inblandade i innovationskedjan.

Så här optimeras utvecklingsprocessen med Hållbarhetslabb för förbättrade produktresultat

  • Integrera alla test- och laboratorieprocesser i en enda säker, lättåtkomlig, digital samarbetsplattform som ger forskare och ansvariga total insyn i alla innovationsaktiviteter i realtid.
  • Ökad kunskap om processer och data som kan tillämpas i framtida experiment. Detta förkortar ytterligare produktutvecklingstiden, samtidigt som det säkerställer att produkterna är säkra, fungerar som utlovat och ger kunden bästa värde och funktion för ändamålet.
  • Optimal användning av personal, material och processer ger ojämförlig effektivitet och utmärkta resultat i laboratoriet och ett utvidgat flöde för nya produkter.
  • Ökad efterlevnad och miljömässig hållbarhet tack vare förbättrade laboratorieprocesser och hantering av kemi- och materiallager.