Sustainable Product

Leverera hållbara produkt- och processinnovationer

Hållbar utveckling

Hållbar produktinnovation genom förutsägelser av nya materials beteenden och samarbetsbaserad kunskap

Kemi- och materialforskare står inför ett oändligt antal nya molekylkombinationer och sammansättningar utifrån vilka de ska utveckla nästa nya storsäljare. Det är både kostsamt och tidskrävande att undersöka nya kemikalier och material i laboratorier, och det är inte säkert att testerna faktiskt leder fram till en fysisk produkt. Detta tillsammans med globala konkurrensfaktorer, regleringskrav och materialkostnader ger upphov till ekonomiska och tidsmässiga hinder i arbetet med att utveckla nya, framgångsrika produkter. 

Hållbar utveckling är en central processlösning som ingår i Sustainable Product. Den ger forskare en rad kraftfulla verktyg för konstruktion och modellering som gör att de lättare kan ta sig förbi dessa hinder. Den innehåller det största utbudet av prediktiva modelleringslösningar på atom- och molekylnivå för att granska och optimera nya kemikalier, material och sammansättningar i förväg. Med modulens funktioner för molekylär modellering och simulering kan kemister och materialforskare förutsäga nya föreningars egenskaper och beteenden, vilket kan minska behovet av fysiska test.

I Hållbar utveckling används prediktiv modellering till att undersöka egenskaper hos polymer- och kompositmaterial, optimera katalysatorer i såväl gasfasen som på ytor, förbättra lösningsalternativ för nya kemikalier, skapa nya optoelektroniska kemikalier och utveckla nya batterimaterial. Det ger kortare ledtider för nya produkter och lägre kostnader för nya material. Det minskar investeringsbehoven, ökar konkurrenskraften och förbättrar lönsamheten. Nya produkter kan också skräddarsys så att de bättre uppfyller slutanvändarnas behov. Det ger högre marginaler och ökar lönsamheten ytterligare samtidigt som du får nöjdare kunder.

Så här kan Hållbar utveckling hjälpa dig att utveckla och konstruera unika produkter och portföljer med immateriell egendom

  • Genom att använda prediktiva modelleringslösningar på atom- och molekylnivå går det att skräddarsy kemikaliers och materials egenskaper och beteenden efter marknadsbehovet. Kunskaperna från simuleringarna kan sedan återanvändas till att optimera framtida innovationer. 
  • Genom ökad förståelse för kopplingarna mellan strukturen och sammansättningen av kemikalier/material och deras egenskaper och beteenden kan du snabbare ta fram mer hållbara produkter för slutanvändarna.
  • Större effektivitet leder till kortare ledtider, optimerar finansieringen av produktutveckling och förkortar tiden från koncept till intäkter.
  • Skapa nöjdare kunder genom att säkerställa att de kemikalier och material som tas fram fungerar som utlovat och bättre motsvarar slutanvändarnas förväntningar.