Safe Plant Decommissioning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Säkert projekt

Projektledning och genomförande integrerat med kvalitetshanteringssystemet

Avveckling av kraftanläggningar, i synnerhet kärnkraftverk, kräver att man först och främst följer kraven på hälsa och säkerhet. 3DEXPERIENCE-plattformen hjälper dig att uppfylla alla lagstadgade krav. Det går att skapa en digital process i världsklass för kvalitetsövervakning genom att expandera enskilda krav till detaljerade data som sedan kan relateras digitalt till anläggningens tillgångar och avvecklingsuppgifter. 

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Förena projektinformation som huvudschema, struktur för arbetsfördelning, aktiviteter och uppgifter, roller och ansvarsområden, status för genomförande osv.
  • Förbättra standardgranskningsprocesserna, valideringsarbetsflödet och leveransprocesserna med input och output enligt vad som aktörerna i projektet har fastställt. 
  • Identifiera och isolera krav från dokument, som kontraktsobjekt eller specifikationsblad, och tillåt spårning av krav inom ett projekt för att säkerställa att de uppfylls.
  • Spåra hur förändringar inverkar på leveransobjekten.
  • Uppdatera genomförandestatus direkt i projektstatusrapporter. Ge nyckeltal för projekt i realtid från alla projektaktiviteter.
  • Hantera problem och risker med tillhörande information och övervaka status på problem och risker i realtid.
  • Implementera processer för kvalitetsrevision och CAP (Corrective Action Program).
  • Integrera lärdomarna för resurssnål och kontinuerlig förbättring.