Safe Plant Decommissioning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Säker planering

Optimering och validering av avvecklingsplanen

Alternativa scheman simuleras uppströms tack vare den virtuella 3D-kopian av anläggningen, vilket gör att man kan välja den säkraste lösningen som är mest effektiv och tekniskt genomförbar. Det går att programmera självstyrande robotar. Genom 3D-instruktionerna från schemadefinitionen kan utförarna få bättre inblick tack vare en animerad sekvens som visar demonteringen stegvis. Både för mänskligt arbete och i system för fjärrhantering av material kan utförare och entreprenörsteam lära sig och upprepa demonteringsarbetet i en riskfri virtuell miljö, vilket höjer säkerheten och effektiviteten när det faktiska arbetet ska utföras.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Simulera scenarier i 4D, optimera avvecklingsplaner med hänsyn till olika begränsningar
  • Förutse produktion av radioaktivt avfall och optimera för begränsningar
  • Utvärdera arbetarnas andel för säkerhet och optimering
  • Ta fram detaljerade planer för avveckling och avfallsproduktion
  • Validera och optimera fjärrhantering