Safe Plant Decommissioning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ultrices libero non sem molestie tempor.

Säker inventering

Hantering av information om tekniska tillgångar och
digital anläggning i 3D med distribution av radioaktivt avfall

Idag är avvecklingen av ett nytt kärnkraftverk en process som ska förberedas med utgångspunkt i konstruktionen, men så var det inte på 1960-talet. Därför är detaljerad karakterisering av anläggningen och tillgångarna ett måste i förberedelserna. I och med att utvecklingen har gått vidare under anläggningens livslängd är informationen utspridd över flera system och är dessutom ofta otillräcklig och inaktuell eller saknas kanske helt. Safe Plant Decommissioning hanterar inventering i en tvärdisciplinär anläggningsfördelning och skapar en digital 3D-kopia av anläggningen med korrekta materialförteckningar som kopplas till underlaget för distribution av radioaktivt avfall. Med en enda informationskälla som grund kan man schemalägga en säker och effektiv plan för avfallshantering.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • En samlad informationskälla för tillgångsrelaterad teknisk information som är tillgänglig för alla inblandade i projektet, till exempel rumsinventeringar, bilder, dokumentation, sensortider och ritningar.
  • Informationen om tillgångar organiseras efter en tvärdisciplinär anläggningsfördelning (klassificering per system, per rum eller per disciplin osv.). 
  • Information om tillgångar hanteras tillsammans med 3D.
  • Korrekta materialförteckningar/mängdförteckningar/distributionslistor för radioaktivt avfall. 
  • Materialförteckningar/mängdförteckningar skapas med tillhörande 3D-underlag.