Safe Plant Decommissioning

Garantera säkerheten och bevara miljön

När man avvecklar en kraftanläggning är huvudmålen säkerhet för de anställda och befolkningen i närheten samt att eliminera eller innesluta giftiga och radioaktiva material för att undvika förorening både idag och i framtiden.
 
Industrilösningen Safe Plant Decommissioning, som drivs av Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE®-plattform, hjälper till att implementera ett tillvägagångssätt med så liten risk som möjligt. Det maximerar säkerheten och optimerar kostnaderna genom att planeringen av nedmontering och avfallshantering blir mer effektiv. Demonteringen optimeras för att kontrollera att giftiga eller radioaktiva material inte sprids, och för att återanvända och återvinna så många komponenter som möjligt. Projektets genomförande övervakas och mäts med fullständig inblick i realtid, vilket gör att man kan få ett rent och säkert fält.