Optimized Plant Construction

Projektledning och genomförande integrerat med kvalitetshanteringssystemet

Projektplanering

Projektledning och genomförande integrerat med kvalitetshanteringssystemet

 

Kvalitet, kostnad och tidsplan är de välkända tre begränsningarna inom projektledning. Finns det någon projektledningslösning på marknaden för att hantera alla tre begränsningarna på en och samma plattform?

Med branschlösningen Optimized Plant Construction får projektledaren en enhetlig översikt över projektets status, planerat/pågående/prognos, för teknisk utformning, upphandling och genomförande, samt restriktioner för alla faser. Det hjälper projektledaren att leverera projektet i tid och inom ramen för budget.

Hur ska du leda kvalitetsarbetet? Projektledaren kan spåra projektet ända från förhandskraven fram till leveransobjekten, övervaka att kraven uppfylls och säkerställa att produkter och tjänster motsvarar kundernas krav.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Tillämpa standardiserade leveransprocesser med input, output och processer. /Tillämpa standardiserade granskningsprocesser.
  • Integrerad process för kvalitetsrevision och CAR (Collective Action Report).
  • Identifiera alla krav i dokumentationen. Säkerställ att kraven uppfylls.
  • Spåra hur förändringar inverkar på leveransobjekten.
  • Genomförandestatus uppdateras genast i projektstatusrapporten. Nyckeltal för projekt i realtid.
  • Hantera problem och risker med tillhörande information. Övervaka status för problem och risker i realtid.
  • Integrerad återkoppling för kontinuerlig förbättring.