Optimized Plant Construction

Projektledning och genomförande integrerat med kvalitetshanteringssystemet

Optimerat anläggningsutförande

Öka hastigheten för lean construction

Hur stora kostnader och förseningar har du på byggplatsen på grund av arbetsorder som inte kan verkställas eftersom det saknas material eller resurser, så att arbetstagarna blir sysslolösa, hyrd utrustning som kranar står stilla och hela planeringen förskjuts? I dessa situationer går projekten ofta in i en spiral av akutåtgärder när man försöker dämpa verkningarna men ofta förvärrar situationen.

Med just-in-time-leveranser förhindras slöseri och både fältarbetet och arbetstagarnas produktivitet optimeras. Större flexibilitet och ständiga förbättringar tenderar att komprimera byggschemat inom hela företaget och den globala försörjningskedjan. Det här är fördelar du får med branschlösningen Optimized Plant Construction som ger förslag på materialflöden enligt lean-principen och koncept från Last Planner® System.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Gör just-in-time-leveranser möjliga och ger mindre slöseri
  • Komprimerar byggschemat
  • Optimerar fältarbete och personalens produktivitet