Optimized Plant Construction

Projektledning och genomförande integrerat med kvalitetshanteringssystemet

Optimerad upphandling

Effektivisera och få kontroll över förhållandet mellan leverantörer och entreprenörer

Branschlösningen Optimized Plant Construction är en lösning för samarbetsbaserad digital upphandling som är nära integrerad med både anläggningsstrukturen och med arbetsfördelningsstrukturen (projektledningen uppdelad i arbetspaket). Upphandlingsmiljön är integrerad med all tillämplig information som krävs för effektiv, exakt och punktlig upphandling. Här undviks att informationen dupliceras i och med att det går att koppla beställningsobjekt direkt till arbetsuppgifter (entreprenörer) eller objekt på utrustningsförteckningar eller mängdförteckningar (material- och utrustningsleverantörer).

Entreprenörer och leverantörer får tillgång till relevanta dokument så att de kan förstå vilket jobb som ska utföras och kan svara online på offertförfrågningar. En översikt över beställningsstatus förenklar upphandlingsbesluten. När det bästa alternativet är valt får den aktuella leverantören eller entreprenören tillgång till informationen online i det aktuella arbetspaketet, och kan sedan hantera den inom hela investeringsprojektet.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Översikt över beställningsstatus
  • Garantera att leverantörens dokument alltid är de rätta
  • Spårbara förhandlingar/korrespondens loggas med tillhörande information
  • Rapporter om förslagsutvärdering i mall – kopplad till förloppsövervakningen
  • Integrerad med hanteringen av leverantörsdokument