Olja och gas

Om du kunde göra modeller och simulera olje- och gasverksamheten i 3D skulle du i så fall kunna producera och leverera olja och gas säkrare, renare och billigare?

Använd den senaste tekniken och metoderna för säker, effektiv och optimerad drift

Bli branschledande med 3DEXPERIENCE -lösningar för olja och gas

Olje- och gasproduktionen blir alltmer komplicerad och miljökontrollerna allt hårdare. Dassault Systèmes starka koppling till olje- och gasindustrin under mer än 30 år ger företaget en unik position som gör att vi kan leverera lösningar för hela värdekedjan inom olje- och gasbranschen.

Oavsett om du bedriver downstream- eller upstream-verksamhet inom värdekedjan kan Dassault Systèmes branschlösningar förse dig med verktyg som hjälper dig att bli branschledande:

  • Datadrivna prospekteringsbeslut
  • Integrerad modellering och simulering av fyndigheter
  • Produktionsledning och optimering
  • Avstängningsplanering
  • Simuleringsbaserad utvärdering av tillförlitlighet och säkerhet
  • Virtuell underhållssimulering och arbetsinstruktioner i 3D
  • Virtuell utbildning
  • Reservdelsinformation
  • Optimized plant construction