Energi- och processindustri och allmännyttiga företag

Upprätthålla prestanda för innovation, projekt och verksamhet

  • Inblick i segmentet för olja och gas Inblick i segmentet för kemi och process Inblick i segmentet för totalentreprenad Inblick i segmentet för energi och allmännyttiga företag

Energi- och processindustri och allmännyttiga företag (EPU) står inför ett flertal nya utmaningar. Miljöfrågor och allmänhetens ökande granskningar och förväntningar föder ett ökat intresse för alternativa lösningar som bryter med branschens traditionella affärsmodeller. Komplexitet kan uppstå till följd av åldrande infrastrukturer och nya, teknikkrävande tillgångar. Alla elföretag och allmännyttiga företag behöver mer än någonsin utvidga sin verksamhet genom att göra nysatsningar, höja innovationstakten och effektiviteten genom förbättringar av organisationen och infrastrukturen, samt öka sin flexibilitet genom att löpande justera sina produkter i takt med att kundernas och allmänhetens krav och prioriteringar ändras.

Med fler än 30 års erfarenhet av och kunskap om att arbeta med EPU-företag runt om i världen kan Dassault Systèmes hjälpa företag att uppnå den flexibilitet och hållbarhet som krävs om de ska kunna överleva i en snabbt föränderlig värld. 3DEXPERIENCE®-plattformen är speciellt utformad för den branschen och förbättrar samarbetet mellan ägare/driftledare, underleverantörer och leverantörer. Det säkerställer att långsiktiga investeringsprojekt utförs enligt tidsplan och budget och att de följs upp ordentligt genom hela livscykeln. I driften av större anläggningar gör Dassault Systèmes lösningar det enklare att uppfylla kundernas och myndigheternas krav och gör att företag kan ta vara på medarbetarnas kunskap och kompetens. Det är avgörande delar för att kunna upprätthålla infrastrukturens prestanda. När myndigheter och stadsplanerare riktar blicken mot smarta städer för att förbättra invånarnas livskvalitet och samtidigt uppfylla ambitiösa miljömål, har 3DEXPERIENCE-plattformen visat sig vara ett kraftfullt verktyg för allmännyttiga företag och distribuerade tillgångar. Med det kan intressenter och företag modellera infrastrukturer och spåra realtidsanvändning för en bättre stadsupplevelse.

I en tid när energi- och processindustri och allmännyttiga företag i hela världen ställs inför utmaningar i form av en marknad som förändras snabbare än någonsin, tuffare konkurrens, ökande komplexitet och högre personalomsättning, gör 3DEXPERIENCE-plattformen att metoder, processer, organisation och slutligen strategier kan förändras. Det ger verktyg för ett smidigare och flexiblare utförande och differentierade marknadserbjudanden.

Thomas Grand Vice President, Energy, Process & Utilities