Energi- och processindustrin, allmännyttiga företag

3DEXPERIENCE för hållbar utveckling till ett rimligt pris

Hållbar energi till ett rimligt pris, inga olyckor, intelligent tillgång och efterfrågan, 100% överensstämmelse, drift dygnet runt 7 dagar i veckan och kapitalisering av företagskunskap — det är dessa värden som både konsumenter och företag söker idag för att bidra till en mer hållbar värld.

Företagen i den internationella energiindustrin befinner sig under intensivt tryck. Efterfrågan av energi växer exponentiellt och måste mötas. Överensstämmelse med strängare regler gällande hälsa, säkerhet och miljö är obligatorisk. Nya anläggningar måste snabbt anslutas på ett ekonomiskt sätt. Åldrande infrastrukturer måste uppgraderas och moderniseras med minimala driftsavbrott.

Genom att stödja sig på de avancerade teknologier som hjälpte till att revolutionera företagen inom flyg- och fordonsindustrierna, tillhandahåller nu Dassault Systèmes de bästa digitala teknologierna baserade på plattformen 3DEXPERIENCE för att möta de största utmaningarna inom energi- och processindustrin. Oavsett om ni arbetar för ett byggnadsföretag, är ägare till en anläggning eller leverantör av utrustning och service, har vi lösningar i världsklass för att säkerställa framgången för ert företag.

Kunder världen runt försöker att ändra sättet på vilket de arbetar på två områden: från dokumentbaserade processer till en digital process för att hantera information och kunskap om anläggningslivscykeln, samt avlägsna gränserna mellan olika informationssilor i värdekedjan. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform och associerade industriella lösningar har utformats för att stödja denna utveckling, samtidigt som man utnyttjar och skyddar existerande investeringar.

Stephane Declee Vice-VD, Energi- och processindustrin