Kemi och process

Om du kunde utforma processer och beredningar där bestämmelser kopplas till slutproduktens fysiska egenskaper skulle det då vara enklare att arbeta effektivt samtidigt som allt hårdare säkerhetsregler och kontroller respekteras?

Optimera dina projekt och spar värdefull kunskap och erfarenhet

Säkerhetshantering under total kontroll

 

Petrokemi- och kemianläggningar förser mänskligheten med ovärderliga material för textilier, livsmedel och hälsa, och säkerheten är den viktigaste faktorn. Oavsett om du planerar ett nybygge eller bygger om för nya processer kan Dassault Systèmes branschlösningar förse dig med de verktyg du behöver för att kunna optimera projektgenomförandet.

  • Se till att tillgångsinformationen om säkerhetskritisk utrustning hålls aktuell
  • Spåra sambandet mellan bestämmelser och fysisk implementering
  • Utnyttja förvärvad kunskap i utbildning i naturtrogna virtuella 3D-miljöer
  • Ta fram information på begäran för alla typer av förfrågningar om överensstämmelse och vid säkerhetskontroller