Kemi och process

Upprätthålla prestanda för innovation, projekt och verksamhet

Innovera och stärka konkurrenskraften

Kemifabrik

Kemi- och bearbetningsföretagens framgångar hänger alltmer på strategiska initiativ för att höja innovationstakten och stärka konkurrenskraften. Genom att skapa förutsättningar för bättre samarbete mellan alla inblandade kan du enklare omvandla nya idéer till innovativa produkter. Verksamhets- och IT-chefernas viktigaste utmaningar är att: förbättra projektinformationens tillgänglighet, implementera effektivare samarbetsteknik, stärka säkerheten för den information som delas genom hela ekosystemet, samt att samla data från heterogena källor och göra dem tillgängliga för alla inblandade.

Kemiarbetare

3DEXPERIENCE®-plattformen är en samarbetsbaserad affärsplattform, som samlar in och sammanför uppdaterade produkt-, process- och fältdata från flera olika källor. Kraftfulla sök- och analysverktyg visar relevant information på intuitiva paneler så att alla intressenter kan övervaka projektets status utifrån rollbaserade arbetsflöden. Program med integrerad modellerings- och simuleringsteknik ger högre automatiseringsnivåer inom organisationen så att du kan minska antalet arbetskrävande uppgifter, till exempel i experimentfasen.

Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan alla inblandade i värdekedjan dela affärskritisk information i realtid. Det gör att de enklare kan hantera utmaningarna inom kemi- och processindustrin – komplexitet i processer, produktvariationer och ett helt ekosystem av olika intressenter. Företag kan accelerera forskningen och samtidigt minska antalet arbetskrävande uppgifter inom experiment, underhåll och anläggningsuppgraderingar genom att de visualiseras i 3D. Kraftverkets anställda kan öva på uppgifter i en säker digital värld innan de försöker sig på dem i verkligheten, medan ägare och driftledare kan utnyttja rekommenderade metoder för att fatta beslut snabbare, hålla projekten inom tidsplaner och mildra effekten av personalomsättning på företagets intellektuella kapital.

Inblick i Dassault Systèmes inom kemiindustrin

I dagens upplevelseekonomi skapar förmågan att upptäcka, konstruera och leverera banbrytande innovation på molekylär nivå investeringsvärde för vetenskapsdrivna företag i alla branscher med potential att förse kunderna med exponentiellt värde.

Max Carnecchia Chief Executive Officer, BIOVIA