Integrated Plant Engineering

Hantera kraven på regelefterlevnad så att inledande förväntningar uppfylls

Integrerade bestämmelser

Hantera kraven på regelefterlevnad så att inledande förväntningar uppfylls

Anläggningskonstruktion enligt ”no defect”-metoden medför att anläggningens utformning uppfyller alla projektkrav. Tyvärr sparas inte all information ordentligt under anläggningens hela livscykel. Det leder till brister i spårbarheten, till att data förloras och till att det blir svårt att dra nytta av tidigare erfarenheter.

Med hjälp av Integrated Plant Engineering kan du enklare hantera alla konstruktionsdata från olika områden på ett integrerat sätt, från kravdefinitioner till fysisk konstruktion genom funktionella och logiska processdefinitioner. Om du länkar de här olika konstruktionselementen till varandra blir konsekvensanalyserna säkrare vid ändringsarbeten och den övergripande kvaliteten höjs.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Avtal och föreskrifter sammanförda i entydiga bestämmelser
  • Kartläggning av krav med tydliga strukturer för arbetsfördelning
  • Konstruktionsdefinitioner som alltid är förenliga med bestämmelserna
  • Förbättring av övergripande kvalitet och spårbarhet
  • Certifiering och regelefterlevnad underlättas