Integrated Plant Engineering

Uppfyll alla krav på säkerhet, regelefterlevnad och prestanda genom anläggningskonstruktion enligt "no defect"-metoden

Företag som arbetar med konstruktion, upphandling och byggande (EPC) samt ägarens/driftledarens (OO) tekniska avdelningar måste uppnå förväntade driftprestanda för komplicerade anläggningar och samtidigt uppfylla höga krav på säkerhet och miljöskydd. Brister i samarbetet mellan de tekniska disciplinerna under konstruktionsfasen leder ofta till inkonsekvenser och kostsamma projektförseningar.

Dassault Systèmes branschlösning Integrated Plant Engineering baseras på 3DEXPERIENCE®-plattformen och gör det möjligt att uppnå kraven på prestanda, tillförlitlighet och säkerhet samtidigt som förseningar och kostnader minskar under utvecklingsarbetet. I systemet utnyttjas möjligheten att skapa en exakt digital kopia av den framtida anläggningen. Den exakta digitala kopian är densamma som den digitala multidisciplinärt skapade modellen som integrerar multifysiksimuleringar med flerskaliga och probabilistiska simuleringar och ger upphov till hållbar konkurrenskraft genom innovation.

<div/>

Upptäck fördelarna med branschlösningen Integrated Plant Engineering:

  • Hantera regelefterlevnaden så att inledande projektförväntningar uppfylls
  • Fysisk överensstämmelse mellan alla tekniska discipliner
  • Säkerställ integriteten för alla konstruktionsdata för alla som är inblandade i projektet
  • Virtuella test av anläggningens säkerhet och prestanda
  • Effektivt samarbete kring tekniska alternativ