Engineering Excellence

Uppnå helt felfria konstruktioner

Uppnå helt felfria konstruktioner

I konstruktionen av större anläggningar för EPU-branschen ingår många intressenter från alltmer specialiserade kunskapsområden som använder sina egna specialutformade konstruktionsverktyg. Även om dessa avancerade verktyg förbättrar resultaten inom de enskilda områdena, har de en tendens att förstärka informationssilon med heterogen teknik. På projektnivå försvårar det hanteringen av gränssnitt och ändringar vilket i sin tur har en negativ effekt på kvaliteten, produktiviteten och den totala effektiviteten. Därför misslyckas företagen med att få ut alla de affärsfördelar de väntat sig av den digitala utvecklingen. För den nya tidens långsiktiga investeringsprojekt krävs det därför hållbara och innovativa metoder för att uppnå felfria konstruktioner som är färdiga att uppföras och tas i drift. Digital kontinuitet är en förutsättning för samarbete mellan team och genom hela anläggningens livslängd.

<div/>

Med Engineering Excellence, som baseras på 3DEXPERIENCE®-plattformen, får totalentreprenörer och ägare/driftsledare inom EPU-industrin en enhetlig miljö som underlättar utveckling och konstruktion av nya större anläggningar, samt modernisering av och utökad livslängd för befintliga. En central del av lösningen är den virtuella anläggningsmodellen som genom att samla information från ett flertal olika källor och områden ger konstruktörerna den tid och kunskap de behöver för att fatta mer välgrundade beslut. Vid användning av tidig virtuell simulering rapporterar företagen 25 % färre ritningsändringar, 30 % mindre tid för att kontrollera kvaliteten på leveransobjekten och en 60 % minskning av antalet konstruktionsfel som upptäcks i arbetet. Därigenom förbättras andelen konstruktioner som levereras rätt från början till stadiet för uppförande.

Engineering Excellence tillhandahåller en fullständig plan för hur du kan omvandla verksamheten. Med den ökar konstruktionsarbetets effektivitet och integritet betydligt, vilket i sin tur ger betydande förbättringar när det gäller planering, övergripande kvalitet och projektmarginaler.

Upptäck värdet med branschlösningen Engineering Excellence:

  • Förbättra den slutgiltiga kvaliteten med hjälp av avdelningsöverskridande samarbete.
  • Ta bättre vara på befintliga kunskaper med en enda informationskälla.
  • Effektivisera överlämnanden med digital kontinuitet.
  • Minska andelen sena omarbeten av konstruktioner och överskridna budgetar med hjälp av tidig virtuell simulering.