Energiindustrin och allmännyttiga företag

Upprätthålla prestanda för innovation, projekt och verksamhet

På väg mot full kontroll över säkerhet och effektivitet

Vattenreningsverk

Det blir allt mer nödvändigt för energiföretagen att kunna anpassa sig till föränderliga marknadsvillkor som framväxten av distribuerade energiresurser och nya miljöföreskrifter. Företag som hanterar kraftverk och vattenreningsverk kan välja olika typer av teknik och anpassa sina komplexa tillgångar efter dagens krav genom att till exempel inleda nya långsiktiga investeringsprojekt. Företag som driver ett elnät eller ett gasdistributionsnätverk kan utforska omvälvande affärs- och verksamhetsmodeller så att de själva kan utforma sin framtid i en värld av anslutna och distribuerade digitala system. För båda gäller, liksom för andra allmännyttiga företag, att hälsa, säkerhet och miljö samt kostnadsstyrning och upprätthållande av resurstillförlitligheten är delar man inte kompromissar med. Om dessa initiativ ska kunna anamma skiftet mot den nya smarta staden måste företagen genomföra effektiva projekt och bedriva en lean verksamhet.

Stadens ljus

3DEXPERIENCE®-plattformen tillhandahåller robusta lösningar som specifikt ger stöd åt genomförandet av strategier för elindustri och allmännyttiga företag. Företagen kan hantera data och affärsprocesser med en unik delad virtuell modell av tillgångarna som integrerar modellerings- och simuleringsteknik. Det gör att de kan förbättra projektutförandet och öka verksamhetens effektivitet.

Alla aktörer i värdekedjan kan dela affärskritisk kunskap i realtid och underlätta beslutsfattandet. Driftledarna kan informeras om bristande efterlevnad och göra korrekta utvärderingar av hur nya krav och ändringar påverkar tillgångarna. De kan minska antalet oplanerade nedstängningar och driftstopp med hjälp av virtuell simulering och använda 3D-modeller för säker träning på underhållsprocedurer. Konstruktörer kan kontrollera tillgångarnas livscykel och ta vara på informationshistoriken från flera olika källor. Det kan handla om konstruktionsdata, simuleringsresultat, säljar- och leverantörsinformation och underhållsverksamhet. Med 3DEXPERIENCE-plattformen får kraftbolag och allmännyttiga företag en avdelningsöverskridande realtidsvy över sina tillgångar. Det ger dem långsiktiga fördelar inom en bransch som utvecklas.

Inblick i Dassault Systèmes inom energiindustrin

Det är ett strategiskt drag av HYDROCHINA CHENGDU att fördjupa vårt samarbete med Dassault Systèmes så att vi kan dra nytta av Dassault Systèmes ledande ställning inom samarbetsbaserad konstruktion i 3D och införa en framåtblickande strategi för konstruktion. Med stöd av Dassault Systèmes avancerade 3DEXPERIENCE-plattform och branschspecifika strategier vill avdelningen för forskning och utveckling bidra till de tekniska framstegen inom energibranschen.

Zhang Jianyue vd på HYDROCHINA Chengdu Engineering Corporation