Funktionalitetskontroll

Utrustnings- och systemanalys med multifysik- och funktionssimuleringar

Driftsoptimering av komplexa infrastrukturer kräver ofta att olika scenarion utvärderas, eller en förståelse för tidigare händelser som annars ofta lämnas oförklarade. Vare sig det gäller driftanläggningar, nätverk eller distribuerade tillgångar kan produktion och underhåll effektiviseras och säkerheten förbättras genom att skapa bättre förståelse för den strukturella integriteten för kärnutrustningen. Hela system kan även analyseras i avseende på önskat eller oönskat funktionsbeteende. Branschlösningen Efficient Plant Operation tillhandahåller verktyg för analys av funktionalitetskontroll, RAMS-studier (reliability, availability, maintainability and safety), probabilistiska risk- och säkerhetsanalyser, FMEA (failure mode and effect analysis), bedömning av säkerhets- och integritetsnivå, samt generering av RBD-diagram. Samtliga dessa aktiviteter kan styras från en och samma simuleringsmiljö.

För modeller och analys av både strukturer och system ger lösningen utbredda funktioner för simuleringssamarbete med beprövad, branschledande kod för multifysiksimulering. I lösningen används det öppna, objektorienterade flerdomänspråket Modelica för funktionssimulering i en miljö utformad för återanvändning. Säkerhetskonstruktion och felträdsanalys kan utföras med standardspråket AltaRica.

<div/>

<div/>

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Öka systemens tillförlitlighet och tillgänglighet
  • Bevisa viktig utrustnings funktionsduglighet med hjälp av multifysiksimuleringar
  • Modellera och simulera konsekvenserna av odokumenterade händelser med viktig utrustning
  • Förutsäg försämringar i utrustning utifrån historiska driftsdata
  • Garantera underhållssäkerheten genom att säkerställa rätt systemisolering
  • Analysera beroenden mellan system och simulera felpropageringar
  • Övervaka probabilistisk säkerhet under pågående underhåll