Effektivare driftstopp

Analys av unika samaktiviteter, flerdimensionell optimering och arbetsergonomi

Nedstängningar och driftstopp orsakar stora produktionsförluster och utgör en komplex kärna av tillhörande risker. Belastningar på leverantörskedjan, begränsade utrymmen, enorma mängder parallella unika aktiviteter – allt samverkar och skapar ett behov av disciplin, förutseende och flexibilitet.

Med branschlösningen Efficient Plant Operation kan du bemöta dessa flerdimensionella svårigheter. Oavsett om du modellerar anläggningen med punktmoln eller med CAD-data kan du nu sammanställa tids- och rumsbegränsningar för parallella aktiviteter. Du kan också schemalägga om projektplaneringen efter olika kriterier (finansiella, regelmässiga, fysiska …) för att se till att driftstoppen för produktionstillgångarna blir så korta som möjligt, oavsett vilka oplanerade händelser som inträffar.

Arbetsinstruktioner kan kompletteras med detaljerade 3D-modeller för montering och demontering av utrustning, och de kan öppnas på mobilenheter. Det underlättar utbyten och komplexa reparationer, samtidigt som kompetensen dokumenteras och kan utnyttjas på andra platser eller i senare projekt. Med virtuella ergonomiutvärderingar blir det lättare att förbereda verksamheten även på avlägsna platser och kunna säkerställa att arbetet utförs rätt på en gång, utan skador eller omarbete.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Förkorta nedstängningar och driftstopp tack vare optimeringar av förvaliderade sekvenser och resursplanering.
  • Öka produktionsintäkterna genom att reagera snabbare och exaktare när förändringar eller oväntade händelser inträffar.
  • Stärk personalens effektivitet och säkerhet med virtuella ergonomiutvärderingar och arbetsinstruktioner i 3D.
  • Förbättra företagsstandarderna genom att dokumentera unik kompetens i mallar för återanvändning i kommande projekt.