Decommissioning Excellence

Garantera säkerheten och bevara miljön

Garantera säkerheten och bevara miljön

Många kraftverk byggdes för flera decennier sedan, och när de nu når slutet av sin livslängd står deras avveckling, särskilt när det gäller kärnkraftssektorn, under allt hårdare granskning från allmänhet och myndigheter. I dagsläget är ett flertal kärnkraftverk runt om i världen permanent avstängda och undersökningar som utförts nyligen visar att många av dem också kommer att avvecklas under de närmaste decennierna. I och med att strålning är en stor säkerhetsrisk för arbetarna, befolkningen i området och miljön är majoriteten av dagens regeringar positiva till att demontering och avveckling sker omedelbart hellre än efter en avställningsperiod. Ägare/driftledare tvingas därför implementera planer för felfri dekonstruktion för att förhindra kontaminering och att bibehålla kraftverkets strukturella integritet för att förhindra strålningsläckage. De måste också hålla korrekta register över radioaktivt material och annat avfall för att optimera avfallshanteringen och skydda miljön.

Kärnkraftverk

Decommissioning Excellence som baseras på 3DEXPERIENCE®-plattformen, ger ägare/driftledare en enhetlig miljö för att planera och utföra avvecklingsarbetet hela vägen från identifiering, zonindelning, sanering, röjning, demontering, bearbetning, tillfälligt förvar och fram till slutlig evakuering. De kan simulera och verifiera ett flertal avvecklingsplaner på en komplett 3D-modell av anläggningen med simuleringar av arbetare, genomförbarhet och ergonomi, och därefter välja det bästa tillvägagångssättet. Med den här lösningen kan alla tillgångar och allt avfall registreras och hanteras på ett miljömässigt hållbart sätt som ger förutsättningar för spårbarhet och ansvarstagande.

Med Decommissioning Excellence kan företag ta itu med de största utmaningarna. De kan säkerställa regelefterlevnad och offentligt godkännande av avvecklingsplanen, hålla sig inom budget och tidsplan för avvecklingen, fastställa om det finns tillgängligt utrymme för tillfälliga byggnader och validera en anläggnings strukturella integritet genom hela processen. Arbetarnas hälsa och säkerhet är av högsta prioritet, och med den här lösningen kan de träna på sina avvecklingsuppgifter i en virtuell miljö där de kan öka sin kompetens. Det minskar risken för olyckor med dödlig utgång och okontrollerad kontamination som kan ha allvarliga konsekvenser för människor och miljö. Med effektivare och produktivare arbetare är det dessutom enklare att hålla koll på avvecklingsbudgeten och se till att projekten löper enligt tidsplan.

Upptäck värdet med branschlösningen Decommissioning Excellence:

 

  • Förbättra arbetarnas säkerhet i fält med digital simulering, optimering och utbildning om avvecklingsprocessen och spara upp till 2 000 timmars utbildningstid per månad.
  • Minska miljöpåverkan genom att minska mängden radioaktivt avfall och risken för strålningsexponering.
  • Få allmänhetens godkännande tack vare digital visualisering av avvecklingsplanen, en enda informationskälla och spårbarhet.
  • Minska avvecklingskostnaderna genom att jämföra olika avvecklingsalternativ och övervaka projektet.
  • Förbättra kunskapsutnyttjandet genom att ta vara på erfarenheter från tidigare projekt.