Capital Facilities
Information Excellence

Dela tillförlitlig kunskap för effektivt beslutsfattande

Snabb teknikutveckling och behovet av att löpande justera tillgången efter en ständigt skiftande efterfrågan är några av de viktigaste utmaningarna för energi- och processindustrin och allmännyttiga företag. Företag som konstruerar, bygger eller driver större anläggningar måste vara smidiga och flexibla om de ska kunna differentiera sina marknadserbjudanden. Dessa anläggningar består vanligen av en komplex blandning av gammal och ny teknik, och kan bestå av mer än en miljon komponenter som konstruerats, installerats och underhållits av ett flertal olika organisationer under loppet av flera decennier. Det leder till mycket svåråtkomlig information.

Dessutom kan globalt spridda team arbeta frikopplade från varandra i informationssilon där de använder heterogena verktyg för att hantera informationen för sina olika aktiviteter. Det här leder till duplicerat arbete och inkonsekvenser. Utan rätt processer och teknik för att samordna arbetet och hantera data effektivt, kan företagen snabbt ställas inför flaskhalsar, överskridna budgetar och förseningar som kan få effekter på projektets lönsamhet och äventyra tillgångarnas prestanda. De behöver ständig tillgång till en heltäckande realtidsvy över all anläggningsinformation om de ska kunna fatta korrekta och välgrundade beslut snabbt.

Kraftverk

Med Capital Facilities Information Excellence som är baserad på 3DEXPERIENCE®-plattformen får du en samlad samarbetsmiljö för smidig hantering av information genom hela anläggningens livscykel. Med den här lösningen får du en enda informationskälla och digital kontinuitet från konstruktion till uppförande, drift och slutligen avveckling. Tack vare en enhetlig informationsmodell som omfattar data från flera heterogena källor får alla inblandade snabb och enkel åtkomst till tillförlitlig information, vilket gör att de kan förbättra produktiviteten och fatta mer välgrundade beslut. Fakta talar för sig själva: Med en omfattande, uppdaterad realtidsvy över en anläggnings status har företag kunnat minska antalet ritningsändringar med upp till 25 % och antalet konstruktionsfel som upptäcks i fält med upp till 60 %.

Upptäck värdet med branschlösningen Capital Facilities Information Excellence

 

  • Förbättrad tidsplanering och färre avvikelser med bättre samordning av avdelningsöverskridande projekt
  • Färre överskridna budgetar när korrekta beslut kan fattas snabbare tack vare korrekt information
  • Effektivare överlämnanden med digital kontinuitet i informationen
  • Förenklad efterlevnad med effektiv hantering av föreskrifter, avtal och affärskrav
  • Bättre tillvaratagna befintliga kunskaper med en enda informationskälla