Systemmodellering och -simulering

Det är en enorm uppgift att utforma en anläggning. En anläggning består av en mängd system och delsystem från olika discipliner som mekanisk teknik, rörledningar, instrument, elsystem, stålkonstruktioner samt vägar och vattenledningar, alla med funktioner som är förbundna med övriga system och som måste utformas mycket noga. Det primära målet när man utformar ett system är att uppnå den produktionsnivå som krävs och samtidigt maximera säkerheten för personalen och minimera miljöpåverkan. Under hela sin livscykel måste anläggningen regelbundet stängas av helt eller delvis och sedan åter tas i drift, bland annat vid inspektioner, underhållsarbete och ombyggnationer, samt vid nedmontering. För att du ska kunna garantera säkerheten för personalen och hålla driftstoppen så korta som möjligt är det viktigt att kunna spåra och förutse vilken inverkan system och delsystem har på varandra under de här aktiviteterna.

Modellerings- och simuleringslösningen ingår i Dassault Systèmes (DS) omfattande lösningar för hantering av anläggningar under hela deras livscykel och hjälper konstruktörer att formalisera, dela och hantera en enhetlig, tvärdisciplinär systemutvecklingsprocess. Centralt för lösningen finns en RFLP-infrastruktur (Requirement, Functional, Logical and Physical) som gör det möjligt att samla in tekniska krav, med fullständig spårbarhet inom hela systemdefinitionen, och funktionella, logiska, fysiska och simuleringsaspekter.

 

Med modellerings- och simuleringslösningen kan utvecklingsarbetet centraliseras i en enhetlig anläggnings- eller tillgångsdefinition så att olika discipliner, från mekanisk teknik, elektricitet, cad, hydraulik, rördragning till luftkonditionering förs samman på en gemensam plattform som främjar samarbete och innovation. Det medför många fördelar som heltäckande processoptimering, tvärdisciplinär systemmodellering, simulering och analys, där analys av dysfunktionella beteenden ingår. Med den här holistiska metoden för systemteknik integreras alla tekniska discipliner så att kvaliteten höjs på de fysiska tillgångarna och produktiviteten ökar, samtidigt som produkterna optimeras avseende kostnader och säkerhet.

DS lösning för modellering och simulering av anläggningssystem omfattar:

  • Kravhantering
  • Funktionsanalyser
  • Logisk konstruktion
  • Systemmodellering
  • Systemsimulering och -optimering
  • Definiering av fysisk systemarkitektur
  • Analys och simulering av dysfunktionella beteenden och tillförlitlighet

Stödprodukter: CATIA

ITER har en livslängd på 35 år. Därför krävdes lösningar i världsklass från företag som kommer att finnas kvar under lång tid. Vi är mycket nöjda med vårt val av Dassault Systèmes och Microsoft.

Stefanio Chioccio Chef på konstruktionsintegreringsavdelningen, ITER