Stålkonstruktioner

En ny anläggning innebär normalt stor och tung utrustning och stommen måste byggas runt dessa. Detta gäller särskilt för projekt inom sektorerna olja och gas, gruvdrift för utvinning av kärnbränsle, vattenkraft samt läkemedelsindustrin. Anläggningens struktur och samordningen av konstruktionen med anläggningens utrustning är en av de viktigaste faktorerna inom anläggningskonstruktion. Till skillnad från allmäna CAD-lösningar, har lösningen Steel Structure Design från Dassault Systèmes (DS) utvecklats i samarbete med ledande byggnadsföretag. Detta säkerställer att tillämpningarna följer yrkeskunskapen och möter byggnadsföretagens liksom klassificeringssällskapens krav .

 

DS lösning Steel Structure Design ger intelligenta mallar som gör det möjligt för konstruktörerna att samla in och återanvända kunskap och konstruktionsidéer för att förkorta konstruktionstiden. Lösningen för anläggningsstruktur stöder en smidig övergång från den allmänna utformningen (resultatet av projektutvecklingsfasen) till den grundläggande konstruktionen eller klasskonstruktionen, där regler och hållfasthetsberäkningar krävs. FEM-analys kan utföras antingen av CATIA, SIMULIA, eller genom interoperabilitet med kommersiellt tillgängliga problemslösningsprogram som MSC-Nastran, ANSYS eller GTSTRUDL.

I lösningen Steel Structure Design tillhandahålls kunskapsmallar för att automatisera många svåra fall samtidigt som man behåller alla projektspecifikationer. Eftersom inte alla strukturella detaljer är standardiserade ger den här lösningen effektiva interaktiva verktyg för att skapa individuella detaljer som ändå omfattar hela den specifikationsorienterade implementeringen. Interaktioner av typen kopiera-klistra bidrar till återanvändningen av existerande komponenter vilket påskyndar fasen för detaljkonstruktion. Under denna sistnämnda fas produceras ytterligare data för att representera de olika etapperna för varje del. Dessa etapper kan omfatta variabler som till exempel särskilda skärningsmallar för plåt eller strålskärning. För specifika stålarbeten finns ett gränssnitt till ALMA som gör det möjligt att utföra optimerade skärningsscheman och specialiserad stålplåtsskärning.


Lösningen gör det även möjligt att tackla utmaningar gällande utveckling av anläggningar för oljeutvinning både på land och till havs för FPSO (flytande produktionsanläggningar med lagrings- och lossningsfunktioner), liksom oljeborrningssystem.

Lösningen Stålkonstruktioner omfattar:

  • Utformning av allmänna stålstommar och zonindelning
  • Grundkonstruktion och sekundär konstruktion
  • Detaljerad konstruktion av stålstommar
  • Funktionell och detaljerad konstruktion av oljeplattformar
  • Uppmärkning av stommar inklusive utformning av mallar 
  • DPM för simulering av konstruktionsmontering
  • ALMA-integrering för optimala skärningsscheman och stålskärning

Stödprodukter: CATIA SIMULIA, ENOVIA

Vi kan göra en grundkonstruktion på bara en vecka med en handfull ingenjörer eftersom IBM/DS PLM-system förkortar konstruktionstiden med upp till 70 %.

Tom Erik Smedal Projektansvarig, PLM-system, Sevan Marine