Konstruktionssamordning

Vid anläggningskonstruktion krävs ett nära samarbete mellan flera olika tekniska områden. När processkraven blir alltmer komplicerade använder sig ägare/driftledare, EPC-företag, leverantörer och tillsynsmyndigheter av PLM-system för att kunna hantera både konstruktionsarbetet och tillhörande samordningsaktiviteter. Dessa aktiviteter börjar med projektspecifikationer och utökas vidare till den inledande konstruktionsplaneringen.

Dassault Systèmes PLM gör det möjligt att samla alla projektdata, från produktionsspecifikationer till byggkrav, på en enda plats. Konstruktioner från olika tekniska områden – mekanik, flöden, elektricitet, betong- och stålkonstruktioner etc. – samlas under en enhetlig produktdefinition. Det gör att en fullständig validering av konstruktionen kan utföras på en gång. Vår lösning omfattar funktioner som svarar mot energibranschens speciella behov. Det finns till exempel en funktion som automatiskt identifierar konflikter i anläggningens utformning och som kan undanröjas genom håltagning för dragning av rörledningar eller ledningar för värme, ventilation och luftkonditionering. Den här avancerade typen av konfliktdetektering är ett flexibelt sätt att automatisera tvärdisciplinärt konstruktionsarbete och förhindrar att fel uppstår.

Eftersom arbetsgrupper från flera olika organisationer ofta måste samarbeta har vi byggt in stöd för flera olika CAD-miljöer i våra lösningar så att olika team fritt kan granska och utbyta data medan de spårar ändringar och konfigurationer i flera CAx-system. De här funktionerna finns för en lång rad CAD-system för mekanik, som PTC, UGS och Autodesk samt för lösningar för anläggningskonstruktion från Intergraph, AVEVA och Bentley.

 

Våra avancerade funktioner för konfigurationshantering förenklar hanteringen av olika konstruktionsalternativ för en enskild anläggning eller för återanvändning i andra projekt. Tillsammans med arbetsflödet och delade kataloger kan ändringar snabbt förmedlas till alla inblandade. Till skillnad mot i traditionella PDM-system kan produktstrukturer, digitala modeller och materialförteckningar göras tillgängliga för byggplanerare och kunder innan konstruktionen är klar och ge dem värdefull insikt i projektets utveckling redan i ett tidigt skede.

Lösningen för samordning av anläggningskonstruktion omfattar:

  • Samarbete över flera platser och mellan flera leverantörer
  • Gemensam granskning i naturtrogen miljö (granskning i digitala modeller)
  • Konstruktionssamarbete med materialförteckningar från flera tekniska områden
  • Hantering av konstruktionsändringar och konfigurationer
  • Multi-CAD-hantering

Stödprodukter: ENOVIA CATIA

ENOVIA Engineering Central är kärnan i vårt system för konfigurationshantering.

Bernie Merritt Chef för NIF-konfigurationshantering- och integrering, Lawrence Livermore National Laboratory