Hantering av regelöverensstämmelse och miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet

Frågor gällande miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet har länge motiverat myndigheter att inrätta regler och kontroller för att undvika allvarliga olyckor och risker för skador både för personal och utrusting. Detta gäller särskilt för farliga material inom industrierna för kemi, olja och gas samt kärnkraftverk. Alla inblandade är angelägna att förebygga katastrofolyckor som omfattar farliga ämnen, som gasläckorna i Seveso 1976 eller i Bopal 1984, eller okontrollerbara eldsvådor och explosioner som Piper Alpha 1988 eller Deepwater Horizon 2010. Detta har resulterat i både ändringar i reglementationen och en kontinuerlig förbättring av företagens praxis genom alla faser av en anläggnings livscykel - från bespisning till drift och underhåll.

Dassault Systemes (3DS) lösning Hantering av miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet gör det möjligt för företag inom energiindustrin att utveckla och hantera säkerhetsfall för att visa att en anläggning har konstruerats, byggts och driftsatts, samt drivs, underhålls och avvecklas på sätt som minskar riskerna till ett minimum. Med hjälp av DS lösningar, kan man hantera samordnad information utifrån riskanalyser, definitioner av säkerhetskritiska hinder och en kvantitativ utvärdering av risker i en samverkande miljö on line. Säkerhetskritisk utrustning kan associeras till lämpligt definierade prestationsnormer baserade på industriella krav, regler och bästa metoder. Exakta uppdaterade rapporter och översikter finns tillgängliga för alla intressenter.

DS PLM tillhandahåller verktyg för att simulera och analysera de logiska processerna i en anläggning:

  • Fysisk definition i 3D av anläggningens utformning
  • Konstruktions- och underhållsprocesser - inklusive utrustning, arbetare och maskiner som t.ex. lyftkranar
  • Multi-fysiska interaktiva modeller
  • Systemutveckling av system, undersystem och komponenter inklusive logik och gränssnitt
  • Funktionell och dysfunktionell analys
  • Inverkan på miljön av ett systems beteende
  • Inverkan på människor i 3D-miljön av en anläggning
  • Livscykelkravhantering
  • Kritiska och komplexa uppgifter i ett projekts schemaläggning

Stödprodukter: ENOVIA EXALEAD

Tack vare ENOVIA har vi med glans genomgått en sträng utvärdering som utförts av våra affärspartner, kraftanläggningskunder och den amerikanska kommissionen för regelverk för kärnkraftsanläggningar.

David Gil Organisation and Processes Manager, ENSA