Hantering av investeringsprojekt

Vid komplicerade byggprojekt som kärnkraftverk, offshoreplattformar, oljeraffinaderier, och andra resurskrävande projekt som investeringsprojekt inom energibranschen, krävs en tillförlitlig informationsbas. Det ger alla inblandade enkelt tillgång till projektinformation dygnet runt, samarbetet underlättas och man säkerställer att alla data stämmer. Med all uppdaterad projektinformation samlad på samma plats kan EPC-företag (konstruktion, upphandling och byggande), ägare och driftledare (OO) och alla andra som är inblandade i projektet dela information med varandra och samarbeta effektivt i en globalt distribuerad projektmiljö.

 

Med lösningen Optimized Plant Construction från Dassault Systèmes (DS) kan du hantera alla delar av projektet – tidsplanering, resurser, processer, kostnader och leveransobjekt – i ett enda system. Det underlättar globala samarbeten och förbättrar produktiviteten genom hela projektet från FEED (Front End Engineering and Design) till driftsättning och drift, ger högre byggkvalitet och leverans på utsatt tid och inom ramen för budgeten. Projektgrupper kan skapa, samarbeta, dela och hantera information globalt med klassledande mallar med fördefinierade faser, valideringsetapper och delmål. Dynamiska översiktspaneler med realtidsinformation förser projektledningen med poängtabeller som eliminerar tidskrävande arbetsuppgifter och processer. Istället kan ledningen fokusera på andra viktiga aktiviteter.

Eftersom kraftverk, offshoreplattformar och raffinaderier har en livslängd på 40–60 år – det vill säga längre än arbetslivslängden för de flesta ingenjörer och projektledare – finns det ett ständigt behov av att renovera och modernisera projekten. Med DS lösning Optimized Plant Construction går det att spara och komma åt all information om anläggningens utrustning och processer, inklusive historik över förändringar och översyn. Det innebär att det går betydligt fortare att genomföra förändringar och kompletteringar i ett senare skede. För äldre anläggningar som byggdes före datorernas tid är problemet inte om projektinformationen fortfarande finns kvar utan om den fortfarande gäller och går att komma åt på ett enkelt sätt. En viktig uppgift idag vid renoverings- och förbättringsprojekt är att göra den här oumbärliga informationen tillgänglig i en digital miljö. I en bransch där tiden mäts i hundratusentals dollar per timme är projektledning i kombination med processimulering och tidsplanering verktyg som krävs för att maximera arbetsflödet och använda alla resurser på ett optimalt sätt, och undvika kostsamma driftsstopp och förseningar.

Med lösningen Optimized Plant Construction hanteras följande vid genomförandet av investeringsprojekt:

  • Krav och anbud
  • Resurser och tidsscheman
  • Upphandling
  • Leveransobjekt
  • Arbetspaket (WBS)
  • Delmål
  • Restlistor
  • Risker
  • Översikter
  • Affärs- och lönsamhetsanalyser

Stödprodukter: ENOVIA EXALEAD

Med CATIA och ENOVIA kan Hydro-Québec samarbeta effektivare med sina partner och snabbare lösa de problem som uppstår under projektutvecklingsstadiet.

Jean-Paul Rigg Chef, Konstruktion för elframställning, Utrustningsavdelningen, Hydro-Québec