Konstruktion av elsystem

Dassault Systèmes (DS) erbjuder en unik lösning för att hantera de komplexa kraven för elsystem i dagens anläggningar. Funktionerna täcker såväl enkla diagram som större kabeldragningar. Beroende på vilken konstruktionsstrategi som byggnadsföretagen använder, stöder DS konstruktion som använder stegar och kabelrör, liksom direkt kabeldragning genom rörhållare när utrymmet är begränsat. 

Baserad på integreringen med EDSA-tillämpningen för elsimuleringen från EDSA Micro Corp. gör DS lösning Electrical System Design det möjligt för elkonstruktörer att simulera kortslutningar och hantera belastningskapaciteter. Genom att använda sitt nätverk av diagram, kan användarna hantera och dirigera mycket stora kabelnät genom att använda en databas dedikerad för kabeldragning. Kabeldragningen följer den logiska konstruktionen i diagrammet, och tar 3D-schemat över kabelhållarna med i beräkningen. Förmågan att samla kabeldata i samma PLM-miljö som övriga konstruktionsdata säkerställer en unik integrering. 

För att stödja konstruktionen per zon, kan kabelrören och hållarna struktureras inom samma monteringsstruktur som de övriga fysiska delarna. Detta gör det möjligt att förbättra samordningen av leverantörerna, leveransen av komponenter och underlättar installationen av kablarna. För själva kabeldragningen kan man framställa kabellistor från PLM-miljön för att stödja arbetsinstruktionerna.

Lösningen Konstruktion av elsystem omfattar:

  • Eldiagram
  • Layout i 3D för kabeldragning
  • Detaljerad konstruktion med stegar, kabelrör och rörhållare
  • Kabel- och ledningsdragning
  • DPM-montering
  • Utdrag av arbetsinstruktioner (kabellistor)
  • Kraftdistribution, simulering, analys av belastning och strömavbrott

Stödprodukter:CATIA Drafting and Annotation, CATIA Systems Logical 3D Architecture, CATIA Systems Logical Electrical & Fluidic Design, ENOVIA 3D Live, ENOVIA VPM Central, ENOVIA Live Collaboration

Med CATIA, har vi delat den tid som krävs från att gå från idé till verklighet med fem.

Anton Ernest Hudic Project Manager, Suspension and Tension Equipment, Dalekovod d.d.