Byggplanering och -simulering

I en bransch där 80 % av projekten alltför ofta blir dyrare än beräknat och drabbas av förseningar fokuserar ägare/driftledare och EPC-företag (konstruktion, upphandling, byggande) mer än någonsin på att hitta bättre sätt att hantera byggkostnader och tidsplanering. Oavsett om byggarbetet gäller uppförande av nya anläggningar eller modernisering av befintliga måste aktiviteter som är avhängiga av varandra planeras mycket noga för att arbetsmiljön ska bli så säker som möjligt för arbetarna, samtidigt som kostnader och tid optimeras.

Med processen optimerad planering kan företagen arbeta enligt metoder som främjar byggvänliga konstruktioner. Redan tidigt och under hela konstruktionsprocessen kan byggplanering, tidsplanering och arbetsordning definieras och simuleras virtuellt. Det gör att du kan minska de problem med förseningar som ofta uppstår under byggfasen när det är dags att installera strukturella system och platskrävande utrustning. Tidsplaneringen är integrerad med verktyg som Primavera och MS Project. Simulering av utrustningens placering och människors aktiviteter omfattar sikt, synbarhet och rörelse, samt genomförbarhetsstudier av fjärrstyrda enheter. Dessutom går det att studera materialhanteringen och materialflödet till anläggningen eller förråd i god tid så att projektriskerna minimeras. Eftersom alla komponenter ingår i planeringen kan inledande krav, kostnader och byggtid uppskattas mycket noga innan investeringsorder genereras.

Branschlösningen Optimized Plant Construction baseras på Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-plattform och hjälper användaren att spåra sena ändringar, identifiera komponenter som kan beröras av konstruktionsändringar och studera vilken inverkan ändringarna får på bygget. Lösningen ger EPC-företag och anläggningens ägare/driftledare den information de behöver för att kunna förutsäga kostnaderna i dollar för ändringarna, och den tid de tar, så att de kan avgöra om de ska omförhandla avtalsvillkoren eller inte, eller göra de justeringar som krävs för projektet.

Dassault Systèmes lösning för tillverkning och uppförande av anläggningar i virtuell miljö omfattar:

  • Byggplanering och arbetsordning
  • Integrering med schemaläggnings-, CAD- och äldre system
  • Simulering av byggprocessen
  • Modellering av produkt under produktion
  • Simulering av arbetsuppgifter
  • Materialförteckningar
  • Optimering av processutrustning och layout
  • Optimering av bygglogistik

Stödprodukter: DELMIA, CATIA, ENOVIA

När vi optimerade vår förstudie med DELMIA kunde Hydro-Quebec reducera tidsåtgången för projektet med 200 veckor.

Hydro-Quebec Fallstudie