Avvecklingssimulering

Inom energi- och processindustrin uppskattar man att mer än 15 miljarder dollar går förlorade varje år på grund av ineffektiv drift. Den verkliga kostnaden enbart för avstängning av anläggningarna kan uppgå till någonstans mellan 1 och 5 miljoner dollar per dag. Välinformerade användare är medvetna om att de totala ägarkostnaderna under en anläggnings hela livslängd är lika betydande som kostnaden för införskaffandet. Ägare och driftledare inom olika sektorer, från kemi-, gruv-, metall-, olje- och gasindustrin till pappers-, kraft- och energiindustrin, vill kunna utföra underhållet av anläggningarna på så kort tid som möjligt.

 

I Dassault Systèmes (DS) helt integrerade PLM-system definieras och optimeras anläggningens underhållsprocesser i konstruktionsfaser så att ingenjörerna kan ta hänsyn till säkerhetsbestämmelser och miljöskyddskrav. Lösningen för avvecklingssimulering för anläggningar omfattar människomodellering och simuleringsfunktioner där sikt- och rörelsestudier samt analys av fjärrstyrda enheter ingår. Om du tar med underhållsplaneringen i ett tidigt skede av konstruktionsprocessen kan arbetsordningen optimeras för säkerhet, kostnad och tid. Med vår lösning kan du enkelt skapa arbetsinstruktioner i 3D för underhållspersonalen så att oklarheter och tidsåtgången för underhållsarbetet reduceras.

Lösningen Avvecklingssimulering för anläggningar omfattar:

  • Underhållssimulering och utbildning
  • Risk- och säkerhetsutvärdering
  • Planering av avstängning och arbete
  • Utrustnings- och systemförteckningar
  • Utbyte av utrustning
  • Hantering av tekniska dokument och specifikationer

Stödprodukter: DELMIA, CATIA, ENOVIA