3DEXPERIENCity®

Traditionella urbaniseringsmodeller utmanas idag av städernas växande och allt mer diversifierade befolkning. Om vi ska kunna planera framtiden bättre måste vi ändra vårt sätt att visualisera, planera, konstruera, analysera, simulera, bygga och hantera våra städer.

En integrerad samarbetsinriktad stadsupplevelse

Städer står inför helt nya utmaningar på grund av snabb urbanisering. Kommuner, stadsplanerare, reglerande myndigheter, arkitekter, ingenjörer, entreprenörer och leverantörer måste noggrant planera för smart, hållbar tillväxt.
En helhetsmetod för utformning och hantering av stadsmiljön är av avgörande betydelse. Stadens hälsotillstånd beror på byggnadernas hållbarhet, systemens flexibilitet, infrastrukturens effektivitet och harmoni mellan myndigheter, invånare, industri och den naturliga miljön.
Med 3DEXPERIENCE-plattformen kan intressenter modellera, simulera, visualisera och uppleva alla aspekter av en stad i en helt virtuell miljö, med komplexa och diversifierade datauppsättningar.

Under senare år har byggbranschen utvecklat en snabbare industrialiseringsprocess genom att införa högeffektiva produktionssystem som används inom tillverkningsbranschen.

Förtillverkningstekniker leder till effektivare anläggningsaktiviteter, system med tidsoptimerade leveranser utnyttjar förvaringsutrymmen mer effektivt och förbättrar kassaflödet, och BIM-plattformar möjliggör dataanslutning mellan intressenter för optimala resultat.

I syfte att förbättra produktiviteten inom byggbranschen har Dassault Systèmes utvecklat speciallösningar som bygger på lång erfarenhet av fordons- och flygindustrin och andra tillverkningsbranscher.