Optimized Construction

Eliminera spill och öka vinstmarginalen

Projektplanering

Avancerad projektleverans via effektiva projektprognoser, planering och genomförande

I byggprojekt har man använt sig av projektledningsmetoder. Men de dras fortfarande med enorma förseningar, överskridna budgetar och andra effektivitetsbrister. Det finns ett behov av att justera och modifiera projektledningsmetoderna. Utöver att kunna skapa fungerande tidsplaner inverkar fungerande projektplanering på faktorer som är kopplade till budget, roller och att förutse oväntade statusjusteringar, vilket krävs för att uppnå effektiv projektleverans.

Branschlösningen Projektplanering handlar om att skapa en projektstruktur som möjliggör samarbete mellan många medlemmar i byggteamet. Det handlar om att automatisera resursplaneringsaktiviteter och att befästa de bästa metoderna. Dess samarbetsfunktioner för projektledning ökar dramatiskt produktiviteten hos globalt spridda användare genom att man kan genomföra projekt och program med realtidsinformation som uppdateras automatiskt via direktlänkar till uppgifter, dokument, leveransobjekt och andra datakällor. Dessa automatiska uppdateringar gör det möjligt för projektledaren att ägna tiden åt viktiga aktiviteter, istället för att spåra status. 

Viktiga funktioner och fördelar

  • Använd realtidsuppdaterade statusrapporter och modellering till att upptäcka och åtgärda problem innan de inträffar så att projekten genomförs enligt tidsplan och budget.
  • Säkerställ att alla inblandade informeras om projektändringar när de införs, så att de mest korrekta data används genom arbetets alla stadier.
  • Inför markeringar, flagga försenade uppgifter, spåra saknade produkter och hantera planeringsproblem i alla typer av projekt – allt med en enda lösning.