Optimized Construction

Eliminera spill och öka vinstmarginalen

Optimerat arbetspaket

Avancerad projektleverans genom effektiv definition av byggprojekt

I byggprojekt har man använt sig av projektledningsmetoder. Men branschen står fortfarande med enorma förseningar, överskridna budgetar och andra effektivitetsbrister. Det finns ett behov av att justera och modifiera dessa projektledningsmetoder. Med Optimerat arbetspaket kan projektledare undanröja effektivitetsbrister genom att definiera arbetspaket som omfattar nödvändig information som instruktioner, material, utrustning och projektsekvenser.

I Optimerat arbetspaket i 3DEXPERIENCE-lösningen Optimized Construction finns funktioner för att komma åt alla typer av de senaste leveransobjekten oavsett om det handlar om CAD, BIM eller IFC. Det handlar om dokumentlivscykeln och att ge funktioner för elektroniskt samarbete för bland annat skapande, godkännande och lagring. Det möjliggör statusrapporter i realtid för dokumentleverans med varningar och påminnelser som kan integreras med projektschemat för statusrapportering och mätningar i realtid.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Realtidsplattform för samarbeten utformad att öka effektivitet och produktiviteten i arbetet genom integrering av alla detaljer i ett huvudschema för projektet.
  • Få minutfärska statusmätningar av alla uppgifter i administrationspanelen och omedelbara statusrapporter tillsammans med varje uppdaterat dokument, från konstruktion via tillverkning till installation.