Optimized Construction

Eliminera spill och öka vinstmarginalen

Optimerade arbetsinstruktioner

Förbättrad säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen

Byggledarna måste instruera arbetarna hur de ska montera, installera och underhålla byggkomponenter på en byggarbetsplats. De måste kommunicera hur ett flertal olika yrkesgrupper, som kanske inte talar landets språk och kanske inte har jobbat ihop tidigare, ska installera en komplex sammanställning i en byggnad. 

Optimerade arbetsinstruktioner i branschlösningen Optimized Construction handlar om att öka medarbetarnas säkerhet, undanröja missförstånd och undvika fel. Det gör att ett projektteam kan instruera individuella arbetare som kanske inte kan landets språk, som kanske inte vet så mycket om projektet och som kanske inte har färdigheter för eller erfarenhet av uppdraget i fråga. Det hjälper arbetaren att förstå projektets omfattning, skala, process och interaktioner. Det här bildar dessutom grunden för tydliga arbetsinstruktioner för hur uppgiften ska utföras och ger därigenom skydd för arbetarna på alla projekt, minskar riskerna, eliminerar olyckor och sänker kostnaderna för affärsverksamheten.

Viktiga funktioner och fördelar:

  • Kommunicera enkelt arbetssekvenser, projektanteckningar och annan information till alla projektdeltagare.
  • Leverera dessa komponenter via en mängd olika medier och enheter – utan behov av ytterligare utbildning.