Optimized Construction

Eliminera spill och öka vinstmarginalen

Optimerad planering

Analyser och verifiering av dynamiska konstruktionssekvenser

Processen Optimerad planering är baserad på Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE®-plattform. Med den får chefer för byggprojekt och chefer för virtuell byggkonstruktion en suverän planeringslösning som dramatiskt minskar risker och kostnader för de mest kritiska komponenterna i komplexa projekt.

När varje bortkastad minut på en projektplats kan leda till betydligt ökade kostnader – med risk för ännu större kostnader för framtida kunder – är det avgörande att säkerställa att all tid på arbetsplatsen används effektivt. Det gör du genom att simulera kritiska projektaktiviteter innan arbetet inleds på plats.

Viktiga funktioner och fördelar

Minimera kostnaderna genom att göra korrekta prognoser för arbetskraftsbehov och tiden som kostsam utrustning för materialhantering behövs på plats, speciellt i områden med hög belastning.

  • Minska omarbetning och förseningar dramatiskt med hjälp av snabba omberäkningar med realtidsdata vid oförutsedda händelser.
  • Förbättra arbetarnas hälsa och säkerhet genom att fastställa risker i ett tidigt skede av konstruktions- och planeringsarbetet.
  • Optimera byggprojektens effektivitet genom att utvärdera och fastställa den bästa resursallokeringen, logistiken, konstruktionssekvensen och andra faktorer.
  • Underlätta kommunikationen genom att planera, visualisera och arbeta utifrån data i en aggregerad modell.