Optimized Construction

Eliminera spill och öka vinstmarginalen

Lean Construction

Den globala byggbranschen kommer att växa med 67 % från dagens 7,2 biljoner dollar till 12 biljoner dollar år 2020. Men branschen slösar bort mer än 120 miljarder dollar årligen bara i USA på grund av enorma förseningar, överskridna budgetar och andra effektivitetsbrister. Byggbranschen behöver industrialiseras och standardiseras, ungefär som tillverkningsindustrin gjorde för flera decennier sedan, och det genom att använda sig av konstruktionssamarbete, förtillverkning och modularisering.

Byggbranschen har gått mot industrialisering av byggandet utifrån principer och metoder för lean-konstruktion för att finslipa hela konstruktions- och byggprocessen. 

Optimized Construction ger fyra centrala fördelar. Den första fördelen är utgiftskontroll till följd av insyn. Med realtidsuppdateringar av projektstatus upptäcker du uppgifter som kan leda till kostnadsrisker. Dessutom finns det en upphandlingskoppling som ger förbättrad kostnadsstyrning. Den andra fördelen är förbättrat kassaflöde. Bättre mätningar av arbetsfördelning och genomförande ger ett lönsamt arbetssätt. Det tillsammans med förtillverkade delar leder till tidigare betalning. Den tredje fördelen är en enda 3D-version av sanningen. 3D-visualisering ger tydlig förståelse av komplexa projekt tack vare ett gemensamt språk. Arbetare på alla nivåer kan förstå sin specifika uppgift och dess roll i sammanhanget. Den fjärde fördelen är minimerat spill. Uppnå resurssnålare projektleverans enligt lean och minimera spill och avfall med en genomförbar och rimlig plan som är baserad på projektets verkliga tillstånd i realtid.

Branschlösningen Optimized Construction ger en samarbetsbaserad projektgrund som möjliggör centraliserad projekt- och datahantering, byggnadssimulering för bättre planering och genomförande, och att rätt personer får rätt information vid rätt tidpunkt.

Upptäck värdet med branschlösningen Optimized Construction:

  • Minska förseningar och spräckta budgetar med hjälp av projektuppdateringar i realtid så att du kan förhindra problem innan de inträffar.
  • Ger samkörda förväntningar genom förbättrad kommunikation mellan alla inblandade.
  • Förhindra inaktuell kommunikation genom att säkerställa att enhetlig information används och att 4D upprätthålls som gemensamt språk.
  • Förenklar åtkomsten till information genom att plocka ut meningsfull information ur mängden av projektdata.
  • Håller projektet inom tidsplanen genom att minska projektriskerna och tidsspillet dramatiskt.