Byggnadsindustrin

Samverkande och industrialiserad byggnadskonstruktion

Byggnader och infrastruktur spelar en avgörande roll i vårt samhälle eftersom de utgör själva grunden för våra liv och sociala aktiviteter. Dessutom har de en stor inverkan på miljön, och konsumerar stora mängder energi och andra resurser. Globala kostnader för byggnadskonstruktioner ökar snabbt och väntas uppnå 13,2% av världens PIB år 2020. Allteftersom tillväxten ökar inom sektorn, fortsätter byggnadsindustrin att möta nya utmaningar för att förbättra hållbarheten av existerande byggnader, integrera en utökad och utspridd leverantörskedja, och hantera de risker som associeras med utvecklingen, samtidigt som man försöker öka effektiviteten och lönsamheten genom förbättrandet av de industriella processerna.

Baserad på sin långa erfarenhet av hjälp till tillverkningsindustrin för att förbättra dess verksamhet, erbjuder Dassault Systèmes lösningar för byggnadsindustrin baserade på plattformen 3DEXPERIENCE som bidrar till att förverkliga "industrialiseringen av byggnadsbranschen". Genom visualisering av kostnader och processer i realtid, effektiv konstruktion med hjälp av förfabrikerade komponenter, leverans av material och information vid rätt tidpunkt, förbättring av kassaflödet och effektivt samarbete hos alla inblandade, samordnar dessa lösningar modern byggnadskonstruktion.