Infrastruktur

I utvecklingen av offentlig infrastruktur är flera intressenter inblandade, så det krävs en mer integrerad och samlöpande konstruktionsprocess om projekten ska bli lyckade. Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE-lösningar ger intressenter inom byggbranschen möjlighet att samarbeta som ett team och uppnå integrerad projektleverans.

Så uppnår du integrerad projektleverans för infrastruktur

Infrastruktur utgör grunden för affärsaktiviteter och medborgarnas sociala liv. Den bidrar till att levandegöra landsorten och skapar direkta och indirekta ekonomiska effekter.

Medborgarna är beroende av funktionseffektiva konstruktioner och strukturer med långsiktig bärkraft. Utvecklingen av offentlig infrastruktur kräver strikt efterlevnad av regler, branschstandarder och affärsprocesser.

Myndigheter utnyttjar ofta kunskaper från den privata sektorn genom att använda projektledningsmodeller, till exempel partnerskap mellan offentligt och privat och privata finansieringsinitiativ. Därför måste företag i byggbranschen samarbeta öppet med flera intressenter, presentera en ”visualisering” av projekt och ta hänsyn till projektets hela livscykel för att optimera avkastningen på investeringen. 3DEXPERIENCE-plattformen möjliggör integrerad projektleverans genom att erbjuda en grund för öppet samarbete mellan företag och organisationer som ingår i projekt för utveckling av offentlig infrastruktur. Ett smidigt datautbyte mellan ingenjörer och partner i leveranskedjan möjliggörs tack vare en samlad modell, även för storskaliga projekt.

Branschlösningar för byggbranschen från Dassault Systèmes underlättar övergången från konventionella konstruktions-, bygg- och hanteringstekniker som är beroende av 2D-ritningar till ett harmoniskt och konsekvent projektflöde baserat på användning av 3D-huvudmodeller.