Väg- och vattenbyggnad för tillverkning

Koppla samman väg- och vattenbyggnaden från koncept till tillverkning

 

Myndigheterna förväntar sig tids- och kostnadseffektiva infrastrukturprojekt. När civilingenjörer och konstruktörer använder olika program för konceptuella och detaljinriktade konstruktionsfaser är det vanligt med redundanta omarbetningar – med förseningar som följd. När ingenjörer och konstruktörer arbetar i teknikbegränsade silon missar båda grupperna expertkunskaper som kan bidra till projektförbättringar. Brist på integration och samverkan mellan BIM-program leder till fel och frekventa informationsförfrågningar. Produktiviteten kan förbättras om specialkunskaper utnyttjas i det konceptuella konstruktionsstadiet och expertkunskaper integreras i en och samma BIM-miljö. När leveransobjekt inte är kopplade till huvudkonstruktionen leder konstruktionsmodifieringar till ändringar, förseningar och för höga kostnader.

Processlösningen Väg- och vattenbyggnad för tillverkning, som bygger på den molnbaserade, samarbetsinriktade 3DEXPERIENCE®-plattformen, hanterar projektkraven effektivt och konsekvent genom hela processen: från planering och konstruktion till tillverkning och utförande i en integrerad BIM-miljö. Kollationera, modellera och simulera punktmoln, terräng, jordarbeten, hydrologi, geologi, anpassningar med mera. IFC-datatyper för väg- och vattenbyggnad lämpar sig för stora projekt, som vägar, järnvägar, tunnlar och broar. Tack vare användning av integrativa, parametriska, associativa och databaserade modelleringsmetoder, i kombination med anpassningsbara och upprepningsbara mallar, kan teamen maximera projektvärdet genom iterativ konstruktion.

Väg- och vattenbyggnad för tillverkning har en integrerad BIM-miljö som gynnar en samarbetsinriktad metod genom att sammanlänka lämpliga tekniklösningar. Utnyttja talang, metod och teknik och leverera höga prestanda, mervärde och effektivitet.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Möjlighet att skapa vad du vill. Utnyttja avancerade modelleringsfunktioner, normal och storskalig modellmappning med geolokalisering och molnets skalbarhet.
  • Kontroll över projekt- och byggprocessen. Ta kontroll över ditt nästa projekt. Minska avfall och omarbetningar genom att utöka modellerna till tillverknings- och sammanställningsfaserna.
  • Blanda data från konstruktion till byggande. Begränsade redigeringsverktyg utökas till att visa stora mängder data, vilket förbättrar koordineringen för alla inblandade parter
  • Styrkan med 3DEXPERIENCE-plattformen. Upplev ett verkligt samarbete genom att införa den här metoden med flera BIM-lösningar, som möjliggör samtidig realtidsåtkomst till konstruktionsmodeller. Parter från olika områden kan samarbeta i samma datacentrerade miljö. Använd Dassault Systèmes datamodell för byggbranschen när du ska importera CAD- och BIM-format samt data i andra former.

<div/>