Systemkonstruktion för tillverkning

Koppla samman systemkonstruktionen från koncept till tillverkning

 

När MEP-system och kritiska system inte är konstruktionsmässigt koordinerade är systemomarbetningar nästan oundvikliga. Behovet att flytta installerade system för att ge plats åt senare tillägg är en vanlig orsak till överskriden budget. Genom samarbete från konstruktion till systemteknik kan företag omedelbart identifiera och lösa konflikter, minska kollisioner och eliminera omarbetningar med integrerade BIM-miljöer. Det i sin tur förbättrar anläggningslogistiken, minskar projektkostnaderna och leder till avancerade leveranser. I allt fler projekt används förtillverkade, monteringsklara element för att uppfylla ägarnas krav på kostnads- och leveransbesparingar. Systemkonstruktörer och -ingenjörer letar efter nya lösningar för att minska anläggningens arbetsbelastning och samtidigt underlätta installationslogistiken.

Med processlösningen Systemkonstruktion för tillverkning, som bygger på den molnbaserade, samarbetsinriktade 3DEXPERIENCE®-plattformen, hanteras projektkraven effektivt och konsekvent genom hela processen: från planering och konstruktion till tillverkning och utförande. Planera, modellera och simulera element i byggnadssystem i projekt av alla storlekar, från ensamhushåll till universitetsområden och infrastruktur i städer. Konstruera modulära anläggningar och körningar för att minska fältkonflikter och scheman. Använd integrativa, parametriska, associativa och databaserade modelleringsmetoder för att öka produktiviteten och optimera projektvärdet genom iterativ konstruktion.

Systemkonstruktion för tillverkning gynnar en samarbetsinriktad metod genom att sammanlänka lämpliga tekniklösningar med integrerade BIM-miljöer. Kombinera talang, metod och teknik och få höga prestanda, mervärde och effektivitet, samtidigt som du minskar avfall och energiåtgång.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Få möjlighet att skapa vad du vill. Avancerade, malldrivna parametriska modelleringsfunktioner för stål och betong.
  • Utnyttja konstruktionen för tillverkning och sammanställning. Få fullständig projektkontroll och minska avfall och omarbetningar – allt är möjligt när en och samma modell används från konstruktion till tillverkning och sammanställning.
  • Styr insynen för alla inblandade parter med ett enda verktyg. Övergå från redigeringsverktyg till enorma datamängder och förenkla koordineringen för alla parter.
  • Styrkan med 3DEXPERIENCE. Upplev verkligt samarbete i en plattform med flera BIM-lösningar. datacentrerad miljö. För samman parter från olika områden med samtidig realtidsåtkomst till projektdata och konstruktionsmodeller. Samla olika datakällor samt CAD och BIM i Dassault Systèmes datamodell för byggbranschen.