Strukturkonstruktion för tillverkning

Koppla samman strukturkonstruktionen från koncept till tillverkning

 

Byggnadsingenjörer ansvarar för att skapa strukturer som är bättre konstruerade, säkrare och mer effektiva att förtillverka och resa. De måste väga de här kraven mot varandra och hitta den optimala lösningen genom att utföra olika projektstudier inom en allt mer komprimerad tidsram. Ägare och konstruktörer kräver en mer komplex struktur. Idag måste byggnadsingenjörer ständigt vara innovativa för att leverera lättare strukturer, använda oprövade material och tillämpa moderna konstruktionslösningar – bland annat. Fragmenterade lösningar för hantering av flera modeller begränsar byggnadsingenjörernas möjligheter att skapa konstruktionslösningar med en avancerad leveransmetod till rätt kostnad.

Med processlösningen Strukturkonstruktion för tillverkning, som bygger på den molnbaserade, samarbetsinriktade 3DEXPERIENCE®-plattformen, hanteras projektkraven effektivt och konsekvent genom hela processen: från planering och konstruktion till tillverkning och utförande i integrerade BIM-miljöer. Modellera, simulera och analysera strukturella element från en rad olika projekt, till exempel betong- och stålkonstruktioner, färdiggjutna delar, fasader, broar och tunnlar. Använd integrativa, parametriska, associativa och databaserade modelleringsmetoder för att öka produktiviteten och optimera projektvärdet genom iterativ konstruktion.

Strukturkonstruktion för tillverkning kopplar samman rätt data, vilket underlättar en samarbetsinriktad metod. Sammanför talang, metod och teknik och få höga prestanda och mervärde, samtidigt som du minskar avfall och energiåtgång.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Skapa byggnader och civil infrastruktur med högre prestanda. Spara konstruktionstid, begränsa stickspår och sänk kostnaderna i hela livscykeln.
  • Förbättra kontrollen över projekt- och byggprocessen. Byggavfall och omarbetningar på fältet minskar när tidiga modeller utökas till tillverkning och sammanställning.
  • En enda informationskälla för 3D. På en och samma skärm finns redigeringsverktyg och åtkomst till stora mängder data, vilket underlättar koordineringen för alla inblandade parter.
  • Styrkan med 3DEXPERIENCE. Skapa en datacentrerad miljö i särklass genom att tillämpa en metod med flera BIM-lösningar i nästa projekt. Dra nytta av en helt samarbetsinriktad miljö där parter från olika områden har samtidig realtidsåtkomst till projektdata och konstruktionsmodeller. Inför flera CAD- och BIM-format och datakällor med hjälp av Dassault Systèmes datamodell för byggbranschen.