Fasadkonstruktion för tillverkning

Koppla samman fasadkonstruktionen från koncept till tillverkning

Byggprojekt har avfallsnivåer på över 25 procent och stora delar kommer från byggnadsfasaden. Avfall beror på redundant konstruktion, oanvänt lagermaterial, outnyttjad arbetskraft, installationsomarbetningar och andra faktorer. De flesta av dagens BIM-lösningar separerar produktionen av byggnadslovsritningar från tillverknings- och installationsprocessen. Detta kan leda till fel och efterfrågad information. Eftersom den här programvaran har begränsad kapacitet att skapa 3D-konstruktionsgeometri direkt för tillverkning begränsas fasadkonstruktörernas möjligheter att skapa unika, komplexa fasader. När projekten kräver fasadpaneler av flera unika typer och former blir det allt svårare att hantera leveranssekvens och installationsprocesser. Med processlösningen Fasadkonstruktion för tillverkning, som bygger på den molnbaserade, samarbetsinriktade 3DEXPERIENCE®-plattformen, hanteras projektkraven effektivt och konsekvent genom hela processen: från planering och konstruktion till tillverkning och utförande i integrerade BIM-miljöer. Konstruera och simulera alla typer av byggnadsskal från konceptnivå ned till profiler och fästdon. Konstruera och dokumentera beklädnader av plåt och glas, med dubbelkrökt yta, av pneumatisk och flexibel typ och andra beklädnader i installerat och ovikt mönstrat läge. Använd integrativa, parametriska, associativa och databaserade modelleringsmetoder för att öka produktiviteten och optimera projektvärdet genom iterativ konstruktion. Fasadkonstruktion för tillverkning möjliggör en samarbetsinriktad metod. Leverera höga prestanda, effektivitet och mervärde samtidigt som du minskar avfallsmängden och miljöpåverkan genom att utnyttja rätt kombination av talang, metod och teknik.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Möjlighet att skapa vad du vill. Utnyttja avancerade modelleringsfunktioner och molnets prestandamöjligheter.
  • Konstruera för tillverkning och sammanställning. Minska avfall och omarbetningar – och uppnå fullständig projektkontroll – genom att utöka modellerna bortom konstruktionen, till tillverkning och sammanställning.
  • Smidig datablandning i alla konstruktionsfaser. Enkel övergång från begränsade redigeringsverktyg till stora mängder data, vilket ger bättre koordinering för alla teammedlemmar.
  • Styrkan med 3DEXPERIENCE. En projektutvecklingsmetod som omfattar flera BIM-lösningar, i en helt samarbetsinriktad, datacentrerad miljö. Möjliggör samtidig realtidsåtkomst till projektdata och konstruktionsmodeller för inblandade parter från olika områden. Integrera flera CAD- och BIM-format och datakällor med hjälp av Dassault Systèmes datamodell för byggbranschen.