Byggnadskonstruktion för tillverkning

Koppla samman byggnadskonstruktionen från koncept till tillverkning

 

Typiska BIM-lösningar är fragmenterade. När konceptuella konstruktionsplaner omvandlas till detaljerat konstruktionsarbete finns ingen kontinuitet. Tidiga konstruktörer har inte produktexperternas insikt, vilket leder till senare omarbetningar. Utan integrativa kunskaper om produktdetaljer är det i bästa fall en gissningslek för konceptkonstruktörer att förutse projektkostnader och scheman. Projektleveranser i tid och enligt budget är en utmaning för konstruktörer vars planer kan vara oväntat komplexa för tillverkare av slutprodukten. Konceptkonstruktörer kan få kämpa för att se till att syftet med konstruktionen kommuniceras tydligt till tillverkarna som tolkar deras planer.

Processlösningen Byggnadskonstruktion för tillverkning, som bygger på den molnbaserade, samarbetsinriktade 3DEXPERIENCE®-plattformen, hanterar projektkraven effektivt och konsekvent genom hela processen: från planering och konstruktion till tillverkning och utförande i integrerade BIM-miljöer. Konstruera och simulera byggnader, strukturer, byggnadselement och objekt. Gör modeller för alla projekt, från kontorsmöbler till industribaracker, höghus och anpassad arkitektur. Använd integrativa, parametriska, associativa och databaserade modelleringsmetoder för att öka produktiviteten och optimera projektvärdet genom iterativ konstruktion.

Byggnadskonstruktion för tillverkning gynnar en samarbetsinriktad metod genom att sammanlänka lämpliga tekniklösningar. Talang, metod och teknik vävs samman till en lösning som ger höga prestanda, mervärde och effektivitet samt minskad avfallsmängd och energiåtgång.

Viktiga funktioner och fördelar

  • Bättre byggnader för nöjdare kunder. Spara tid, begränsa stickspår, validera krav i realtid och överträffa kundens förväntningar.
  • Få fullständig kontroll över projekt- och byggprocessen. Minska avfall och omarbetningar med en och samma modell som går från konstruktion via tillverkning ända till sammanställning.
  • En enda samlad informationskälla. Samarbetsvänliga redigeringsverktyg som kan användas för stora mängder data, vilket möjliggör koordinering i alla led.
  • Styrkan med 3DEXPERIENCE. Fånga de verkliga fördelarna med en datacentrerad miljö genom att använda flera BIM-lösningar i projektutvecklingen. Underlätta samarbetet mellan parter från olika områden genom samtidig realtidsåtkomst till projektdata och konstruktionsmodeller. I Dassault Systèmes datamodell för byggbranschen kan du arbeta med flera CAD- och BIM-format och olika datakällor.